Socialtjänstforskningsfonden 2021

Det är nu möjligt att lämna in ansökan om forskningsmedel till Socialtjänstforskningsfonden 2021. Du som är disputerad, och anställd vid Högskolan Dalarna till en omfattning av lägst 50 % kan i samverkan med socialtjänsthuvudmän inom SUD-regionen och/eller Region Dalarna ansöka om medel.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Utlysning – praktiknära forskning inom socialtjänstens område

SUD stödjer forskning och utveckling inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård. Mellan den 1 mars och den 30 september 2021 kan forskare anställda vid Högskolan Dalarna i samverkan med huvudmän inom SUD ansöka om forskningsmedel för praktiknära forskning inom socialtjänstområdet.

Projektmedel kan sökas för projekt från Socialtjänstforskningsfonden vid ett tillfälle varje år. Projektet kan omfatta högst två år. Maximalt sökbelopp per projekt är 425 klt samt 30 000 kr i expenser. Planeringsmedel kan sökas för projekt från Socialtjänstforskningsfonden vid ett tillfälle varje år. Maximalt sökbelopp är 40 klt samt 5 000 kr i expenser. 

Se Riktlinjer Socialtjänstforskningsfonden på SUD:s webbsida under rubriken forskning och utveckling. https://www.du.se/sv/Samverkan/sud/ för information om vilken typ av forskning som kan erhålla medel, vilka som kan söka, m.m. 

Senast granskad:
Senast granskad: