Konferens 1 /6 "SWEOLD-Dalarna"

Socialtjänstens utvecklingscentrum (SUD) och Högskolan Dalarna bjuder in till återkoppling och kunskapsspridning av forskningsprojektet SWEOLD-Dalarna i samband med FoU-marknaden.

Plats: Högskolan Dalarna, Campus Falun

Tid: 1 juni, förmiddag

Pris: Kostnadsfritt

Anmälan: Therese Eriksson, adjunkt socialt arbete, teo@du.se

Frågor: Lena Dahlberg, docent socialt arbete/projektledare, ldh@du.se

SWEOLD är en nationell studie om äldre personers levnadsvillkor. Vid den senaste datainsamlingen år 2021 drogs ett extra urval för Dalarna. Det gör att äldre personers levnadsvillkor i Dalarna kan jämföras med villkoren i riket som helhet.

Frågorna i studien rör till exempel fysisk och psykisk hälsa, funktionsförmåga, hälso-/sjukvård, äldreomsorg, hälsobeteenden, ekonomiska resurser, boende, politiska- och fritidsaktiviteter, sociala relationer och subjektiva värderingar såsom livstillfredsställelse och ensamhet.

Kunskapsspridningen riktar sig främst till dig som, i ledande position eller praktiskt, arbetar med frågor om äldre personers levnadsvillkor. 

I samband med presentationen av forskningsprojektet har du möjlighet att diskutera och ställa frågor om hur resultaten kan bidra till kunskaps- och verksamhetsutveckling. 

Mer informnation om SWEOLD-Dalarna och inbjudan till presentationen hittar du här. 

Senast granskad:
Senast granskad: