Kom med förslag till examensarbete för socionomexamen

Identifierade frågor i verksamheter kan undersökas i socionomstudenters examensarbeten. Här har du möjlighet att komma med förslag på uppsatsämnen utifrån din verksamhets behov.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Under de första 10 veckorna på vårterminen skriver studenter på socionomprogrammet ett examensarbete. För studenter kan det vara värdefullt att belysa områden som har hög relevans för praktiken. Verksamheten kan ha identifierat behov och frågor som kan undersökas i ett examensarbete. Ett examensarbete som skrivs i nära samarbete med en verksamhet blir en del av socionomexamen och ett steg för studenter att komma ut på arbetsmarknaden.

 

Nu finns möjlighet att ge förslag på ämnen eller frågor som är relevanta att undersöka i din verksamhet! 

 

Vänligen fyll i uppgifterna via länken nedan: https://axacoair.se/go?CiUvJw63

Senast granskad:
Senast granskad: