Höstens kurser i ledarskap för socialtjänstens chefer

Högskolan Dalarna har i samarbete med socialtjänsterna i Dalarna utvecklat en ledarskapsutbildning för socialtjänstens chefer som består av fyra delkurser. I höst går delkurserna "Ledarskap för effektivt samarbete", alterantivt "Ny som ledare", samt "Ledarskapets juridik".

Ledarskap för effektivt samarbete (7,5 hp)

Kursen vänder sig till dig som är chef och som vill utveckla din förmåga att som ledare samordna och samverka. Ämnen som behandlas är exempelvis relationen till organisationen och andra ledare, hantering av krav och hur ett bra samarbete skapas. 

Sista anmälningsdag är 31/3.

Mer information om kursen och hur du anmäler dig hittar du här.

Ny som ledare (7,5 hp)

Kursen är ett alternativ till kursen ovan i Ledarskap för effektivt samarbete och vänder sig till dig som är ny som chef. Under kursen ligger tonvikten på de grundläggande kunskaper du behöver för att hitta din roll som ledare. 

Sista anmälningsdag är 31/3.

Mer information om kursen och hur du anmäler dig hittar du här. 

Ledarskapets juridik (7,5 hp)

Kursen riktar sig till dig som är chef, planerar att bli chef, eller att ha en ledande position inom socialtjänsten. I kursen ingår bland annat diskrimineringslagstiftningen, arbetsrättslagstiftningen och arbetsmiljölagstiftningen utifrån din roll som chef. 

Sista anmälningsdag är 31/3.

Mer information om kursen och hur du anmäler dig hittar du här.

Senast granskad:
Senast granskad: