FoU-marknad Hälso och Välfärd

Den 1 juni är det dags för vårens forsknings- och utvecklingsmarknad för sjuksköterske- och socionomprogrammet.

Presentationer

Under dagen kommer tre SUD finansierade forskningsprojekt som pågår 2022–2023 att presenteras, dessa presentationer når du via: https://du-se.zoom.us/j/64630908860 

Mellan: 10:40 – 11:40

Fatumo Osman, docent omvårdnad HDa, berättar om projektet tidigt föräldraskapsstöd i SFI undervisningen som syftar till att stödja implementeringen av föräldrastödsprogrammet International Child Development Program (ICDP).

Susanna Nordin, lektor omvårdnad HDa, berättar om boendemiljöer för äldre – vad har betydelse för personen? Projektet genomförs i samverkan med Falu och Borlänge kommun och syftar till att sätta den äldre personen i centrum för sin livsmiljö.

Mellan 14:15 – 15:15

Jessica Wide, lektor sociologi HDa, berättar om projektet att bygga upp en förebyggande socialtjänst som syftar till att i en lokal kontext (Borlänge kommun) hitta former för en långsiktigt hållbar förebyggande socialtjänst.

För mer detaljerad presentation av programmets presentationer och länkar till olika teman, se program. 

Har du frågor om FoU marknadens program så hör av dig till:

Susanne Gustafsson, social arbete. Mail: sgu@du.se ; Tel : 023- 77 87 58

Senast granskad:
Senast granskad: