FoU-marknad 1/6

Högskolan Dalarna bjuder in till FoU-marknad på campus Falun. Inbjudan vänder sig till dig som är yrkesverksam inom socialt arbete och närliggande hälso- och sjukvård.

Vårens FoU-marknad har temat Hälsa och välfärd. Evenemanget ger möjlighet till kompetensutveckling, verksamhetsutveckling, nätverkande och rekryteringsmöjligheter. Du får dessutom ta del av forskning, kvalitets- och utvecklings-arbeten samt studenters examensarbeten. 

Mer information om FoU-marknaden hittar du här.

Senast granskad:
Senast granskad: