Nyhetsarkiv SUD

Publicerad
Kategorier
Visa som:
Socialtjänstens utvecklingscentrum (SUD) och Högskolan Dalarna bjuder in till återkoppling och kunskapsspridning av forskningsprojektet SWEOLD-Dalarna i samband med FoU-marknaden.
Nyhet
I mars månads nyhetsbrev hittar du bland annat information om höstens uppdragsutbildningar samt ett flertal konferenser och professionsseminarier som hålls under våren.
Nyhet
SUF-konferens 9 maj
I samverkan med region Uppsala ger SUF-kunskapscentrum (Samverkan Utveckling Föräldraskap) en nationell digital konferens om anpassat föräldraskapsstöd för föräldrar som har intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller andra kognitiva svårigheter.
Nyhet
Högskolan Dalarna bjuder in yrkesverksamma socialarbetare samt studenter på Socionomprogrammet till ett professionsseminarium med rubriken Platsens betydelse i det sociala arbetets praktik.
Nyhet
Högskolan Dalarna bjuder in yrkesverksamma socialarbetare samt studenter på termin 2, 4 och 6 på Socionomprogrammet till ett professionsseminarium med rubriken Den sociala barnavården som delaktighetens grindvakt.
Nyhet
Socialtjänstens utvecklingscentrum (SUD), Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle och Region Gävleborg bjuder in till en heldags konferens och kunskapsspridning av forskningsprojektet ”Jag och min familj”.
Nyhet
FoU-marknad 1/6
Högskolan Dalarna bjuder in till FoU-marknad på campus Falun. Inbjudan vänder sig till dig som är yrkesverksam inom socialt arbete och närliggande hälso- och sjukvård.
Nyhet
Högskolan Dalarna har i samarbete med socialtjänsterna i Dalarna utvecklat en ledarskapsutbildning för socialtjänstens chefer som består av fyra delkurser. I höst går delkurserna "Ledarskap för effektivt samarbete", alterantivt "Ny som ledare", samt "Ledarskapets juridik".
Nyhet
Den 21:a mars är det dags för årets Social Work Day där socialarbetare världen över står tillsammans för att föra fram ett gemensamt budskap.
Nyhet
I årets sista nyhetsbrev kan du läsa om kommande utbildningar, samt ta del av annat som är på gång under våren 2023, allt ifrån en konferens och ett professionsseminarium till ett nytt forskningsprojekt.
Nyhet
Höstens första nyhetsbrev innehåller beskrivningar av vårens uppdragsutbildningar, konferenser och öppna föreläsningar, samt information om magisterkurser och en kurs för verksamhetsförlagda utbildare.
Nyhet
I juni månads nyhetsbrev kan du läsa om möjligheten att ge förslag på ämnen till socionomstudenters examensarbeten, kommande uppdragsutbildningar, kompetensutveckling för VFU-utbildare, samt konferenser och öppna föreläsningar.
Nyhet
Identifierade frågor i verksamheter kan undersökas i socionomstudenters examensarbeten. Här har du möjlighet att komma med förslag på uppsatsämnen utifrån din verksamhets behov.
Nyhet
Den 1 juni är det dags för vårens forsknings- och utvecklingsmarknad för sjuksköterske- och socionomprogrammet.
Nyhet
Forskare anställda vid Högskolan Dalarna kan i samverkan med SUD ansöka om medel från Socialtjänstforskningsfonden.
Nyhet
FoU marknad på Högskolan Dalarna, Socionomprogrammet på Högskolan Dalarna firar 10 år, Högskolekurser inför hösten 2022, Uppdragsutbildning hösten 2022, Konferenser och öppna föreläsningar.
Nyhet
Konferens i april
Med barn och familj i fokus: en konferens om behov, dilemman och möjligheter.
Nyhet