Nyhetsarkiv SUD

Filtrera på
Publicerad
Kategorier
Visa som:
Höstens första nyhetsbrev innehåller beskrivningar av vårens uppdragsutbildningar, konferenser och öppna föreläsningar, samt information om magisterkurser och en kurs för verksamhetsförlagda utbildare.
Nyhet
I juni månads nyhetsbrev kan du läsa om möjligheten att ge förslag på ämnen till socionomstudenters examensarbeten, kommande uppdragsutbildningar, kompetensutveckling för VFU-utbildare, samt konferenser och öppna föreläsningar.
Nyhet
Identifierade frågor i verksamheter kan undersökas i socionomstudenters examensarbeten. Här har du möjlighet att komma med förslag på uppsatsämnen utifrån din verksamhets behov.
Nyhet
Den 1 juni är det dags för vårens forsknings- och utvecklingsmarknad för sjuksköterske- och socionomprogrammet.
Nyhet
Forskare anställda vid Högskolan Dalarna kan i samverkan med SUD ansöka om medel från Socialtjänstforskningsfonden.
Nyhet
FoU marknad på Högskolan Dalarna, Socionomprogrammet på Högskolan Dalarna firar 10 år, Högskolekurser inför hösten 2022, Uppdragsutbildning hösten 2022, Konferenser och öppna föreläsningar.
Nyhet
Konferens i april
Med barn och familj i fokus: en konferens om behov, dilemman och möjligheter.
Nyhet
SUDs Nyhetsbrev rapporterar om vad som är på gång inom samverkansarenan SUD och kan vara vara av intresse för dig som arbetar inom socialtjänst eller närliggande hälso- och sjukvård.
Nyhet
Tre projekt har beviljats forskningsmedel från Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna för samskapande och praktiknära forskning inom socialtjänst och närliggande hälso och sjukvård.
Nyhet
SUDs Nyhetsbrev rapporterar om vad som är på gång inom samverkansarenan SUD och kan vara vara av intresse för dig som arbetar inom socialtjänst eller närliggande hälso- och sjukvård.
Nyhet
SUDs Nyhetsbrev rapporterar om vad som är på gång inom samverkansarenan SUD och kan vara intressant för dig som arbetar inom socialtjänst eller närliggande hälso- och sjukvård.
Nyhet
SUDs Nyhetsbrev rapporterar om vad som är på gång inom samverkansarenan SUD och kan vara intressant för dig som arbetar inom socialtjänst eller närliggande hälso- och sjukvård.
Nyhet
Det är nu möjligt att lämna in ansökan om forskningsmedel till Socialtjänstforskningsfonden 2021. Du som är disputerad, och anställd vid Högskolan Dalarna till en omfattning av lägst 50 % kan i samverkan med socialtjänsthuvudmän inom SUD-regionen och/eller Region Dalarna ansöka om medel.
Nyhet
Hösten 2020 genomfördes SUDs första utlysning av medel för praktiknära forskning. Forskare anställda på minst 50 % vid Högskolan Dalarna kunde tillsammans med SUDs medlemskommuner och Region Dalarna ansöka om medel för forskningsprojekt.
Nyhet
SUDs Nyhetsbrev rapporterar om vad som är på gång inom samverkansarenan SUD och kan vara intressant för dig som arbetar inom socialtjänst eller närliggande hälso- och sjukvård.
Nyhet