Ny Utlysning av projektmedel Socialtjänstforskningsfonden - samfinansierad forskning och utveckling inom socialtjänstområdet

Forskare anställda vid Högskolan Dalarna kan i samverkan med SUD ansöka om medel från Socialtjänstforskningsfonden.

Forskare anställda på minst 50 % vid Högskolan Dalarna kan i samverkan med huvudmän inom SUD ansöka om medel från Socialtjänstforskningsfonden. Sista ansökningsdag är den 30 september 2022, innan ansökan görs ska samverkan ha skett med en eller flera kommuner i Dalarna och/eller Region Dalarna.

Projektmedel kan sökas för projekt från Socialtjänstforskningsfonden vid ett tillfälle varje år. Projektet kan omfatta högst två år. Maximalt sökbelopp per projekt är 425 klt samt 30 000 kr i expenser. 

Läs mer i riktlinjerna

Se Riktlinjer Socialtjänstforskningsfonden för information om vilken typ av forskning som kan erhålla medel, vilka som kan söka, vilken typ av ersättning som beviljas, med mera. Riktlinjerna finns tillgängliga på SUD:s webbsida under rubriken forskning och utveckling.

Senast granskad:
Senast granskad: