Ledarskapsutbildning för chefer inom socialtjänstens verksamhetsområden

Dalarnas kommuner och Högskolan Dalarna har utvecklat en ledarskapsutbildning för chefer inom socialtjänstens verksamhetsområde. Resultatet är ett utbildningspaket om totalt 4 kursen om 7,5 hp vardera.

Att vara chef inom socialtjänsten ställer krav på mångsidighet, flexibilitet och ansvarstagande. Högskolan Dalarna har i samarbete med socialtjänsterna i Dalarna utvecklat en ledarskapsutbildning som samlar de kunskaper du behöver som ledare och chef inom socialtjänsten. Utbildningen innehåller fyra kurser á 7,5 hp och är möjlig att läsa både som fristående kurser och som en sammanhängande helhet på 30 hp. Ledarskapsutbildningen syftar till att bidra till en ökad kunskap och stärka deltagarnas förmåga att använda sina personliga styrkor i sin chefs- och ledarroll i förhållande till socialtjänstens mål. Återkommande genom utbildningens fyra kurser behandlas ledarskap i ständig förändring. Kurserna innehåller både kunskapsmoment och processmoment med syfte att utveckla det personliga ledarskapet.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till nuvarande eller framtida chefer och ledare inom socialtjänsten med fokus på operativ chefsnivå.

Studietakt

25 %

Kursen Ledarskap för effektivt samarbete vänder sig till dig som idag har någon form av personalansvar och som har arbetat som chef under något år. Du vill utveckla din förmåga att som ledare samordna och samverka. Hur är jag som ledare i relation till organisationens alla andra ledare? Hur hanterar jag de krav som kommer både ”uppifrån, nedifrån och från sidan”? Vi berör också frågor kring hur man som ledare stimulerar gruppens lärande, utveckling och vilja att bli ännu bättre. Kursen går höstterminen 2022.

Kursen Socialtjänstens/omsorgens styrsystem och utveckling vänder sig till dig som vill utveckla din förmåga som ledare inom socialtjänstens och omsorgens styrsystem. Vi berör områden som utveckling, systematiskt kvalitetsarbete och lärande inom socialtjänsten. Kursen går höstterminen 2023.

Kursen Ledarskapets juridik behandlar de externa styrsystem och den lagstiftning du som ledare inom socialtjänsten behöver förhålla dig till. Lagen om offentlig upphandling, diskrimineringslagstiftningen, arbetsrätt och arbetsmiljö behandlas både utifrån relevant kunskap och möjlighet till reflektion och fördjupad förståelse. Kursen går vårterminen 2023.

Kursen Kommunal styrning och implementering behandlar organisationsteori och ledarskap med utgångspunkt i en kommunal/politisk styrd organisation. Kursen vänder sig till dig som vill öka din kunskap om ekonomi för chefer i offentlig sektor och implementering i kommunal verksamhet. Kursen går vårterminen 2024.

Studieort

Kursernas utformas utifrån lärandesyfte och yrkesverksammas möjlighet att deltaga. Internat, träffar på Högskolan Dalarna och digitala studier förekommer. För mer information, se information om respektive kurs.

Utbildningsstart

Höstterminen 2022 (ny kurs startar även våren 2023, hösten 2023 och våren 2024)

Vill du anmäla intresse eller ställa frågor?

Ulf Kassfeldt, adjunkt i socialt arbete, ukf@du.se eller 023-778646

Notera att detta är en uppdragsutbildning vilket betyder att din arbetsgivare betalar kursavgiften. Privatpersoner får inte köpa uppdragsutbildning (se förordning 2002:760). Kursavgifter sätts för respektive kurs och skiljer sig åt utifrån kursens upplägg.

Senast granskad:
Senast granskad: