Konferens

Nationell digital SUF-konferens

I samverkan med region Uppsala ger SUF-kunskapscentrum (Samverkan Utveckling Föräldraskap) en nationell digital konferens om anpassat föräldraskapsstöd för föräldrar som har intellektuell funktionsnedsättning, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller andra kognitiva svårigheter.

Datum: , kl 08:30 - 15:30
Plats: Digitalt

Föranmälan: Ingen föranmälan krävs

Kostnad: Kostnadsfritt

Konferenslänk: Publiceras den 7 maj på Region Uppsalas hemsida

Målgrupp

Konferensen vänder sig till alla som har intresse av frågor om anpassat föräldraskapsstöd såsom yrkesverksamma, föräldrar och anhöriga som möter föräldrar med kognitiva svårigheter liksom brukarorganisationer och beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå. Berörda verksamheter är tex. Mödra-/barnahälsovård, förskola/skola/särskola, socialtjänst, LSS, habilitering och psykiatri.

Föreläsningar om anpassat föräldraskapsstöd

Under konferensen hålls ett antal föreläsningar om föräldraskapsstöd på teman som på olika plan rör förståelse av föräldrar med kognitiva svårigheter och yrkesmässiga strategier för att bättre nå fram med rätt hjälp. 

En av föreläsarna är Jerry Norlin, doktorand vid Högskolan Dalarna. Tillsammans med Eva Randell, lektor vid Uppsala universitet, presenterar Jerry deras studie om ”Socialsekreterares uppfattningar av att bedöma föräldraförmågan hos föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning”, en grupp vars barn är överrepresenterade i placeringar utanför den egna familjen. 

På Region Uppsalas hemsida hittar du mer information om programmet. 

Senast granskad: