Utbildning

Grundkurs för verksamhetsförlagda utbildare i socialt arbete

En grundkurs för verksamhetsförlagda utbildare i socialt arbete ges under vårterminen 2023.
Datum: -
Plats: Campus Falun
Målgrupp: Verksamhetsförlagda utbildare i socialt arbete
Sista anmälningsdag:

Grundkursen för verksamhetsförlagda utbildare syftar till att bygga en gemensam grund för integration av teori och praktik i de högskole- och verksamhetsförlagda studierna. Kursen behandlar Socionomprogrammets bakomliggande idéer och innehåll, den verksamhetsförlagda utbildarens roller och funktioner samt undervisnings- och handledningsmetoder. 

Studietakten är 25% och består av en blandning av fysiska träffar och distansstudier.

Utbildningsdatum obligatoriska fysiska träffar

Onsdag 25:e januari

Onsdag 15:e mars

Onsdag 24:e maj

Anmälan

Sista anmälningsdag är 17:e oktober, men eventuell senamälan kan vara möjlig.

Anmälan kan göras via kursens hemsida

För mer information kontakta
Universitetsadjunkt socialt arbete
Senast granskad: