Konferens

FoU-marknad - Hälsa och Välfärd

Högskolan Dalarna bjuder in till FoU-marknad på campus Falun torsdagen den 1 juni.

Datum:
Plats: Campus Falun
Målgrupp: Yrkesverksamma inom socialt arbete och närliggande hälso- och sjukvård.

Vårens FoU-marknad har temat Hälsa och välfärd. Evenemanget ger möjlighet till kompetensutveckling, verksamhetsutveckling, nätverkande och rekryteringsmöjligheter. Du får dessutom ta del av forskning, kvalitets- och utvecklings-arbeten samt studenters examensarbeten. 

Mer information om FoU-marknaden hittar du här.

För mer information kontakta
Therese Eriksson
Universitetsadjunkt socialt arbete
Senast granskad: