Grundutbildning i ASI (Addiction Severity Index)

Högskolan Dalarna erbjuder via samverkansarenan SUD grundutbildning i ASI (Addiction Severity Index) som uppdragsutbildning.

Kursbeskrivning

ASI (Addiction Severity Index) är en utrednings- och bedömningsmetod inom missbruks- och beroendevård. Genom strukturerad utredning, behandlingsplanering och uppföljning ökar möjligheterna till positiva och långvariga behandlingseffekter och bättre livskvalitet för berörda klienter inom missbruksvården.

Målgrupp​

Grundutbildningen i ASI riktar sig till dig som arbetar med utredning, behandling och samtal i missbruks- och beroendevård inom exempelvis socialtjänst eller privat verksamhet.

Kursinnehåll

Utbildningen innehåller teoretiska och praktiska moment.  På ASI-utbildningen får deltagarna lära sig använda intervjun i sitt arbete och ges möjlighet att öva intervjutekniken samt återkoppling till klient.

Förberedelser

Under perioden mellan dag 2 och dag 3 skall kursdeltagaren göra en egen ASI-intervju och återkoppling som skickas till utbildaren för bedömning. Det är därför bra att boka in ett intervjutillfälle med en klient i god tid innan utbildningen.

Kursledare

Kursen leds av Ulf Kassfeldt, socionom och universitetsadjunkt på Högskolan Dalarna.

Utbildningsdatum:

Tisdag 1:a november 2022

Onsdag 2:a november 2022

Fredag 2:a december 2022

​​​Studieort

Grundutbildningen i ASI hålls på Högskolan Dalarna i Falun.

Antal platser

Max 16 deltagare. Kursen genomförs under förutsättning att minst 10 deltagare anmäler sig.

Anmälan

Anmälan görs senast 30/9 2022 till Ulf Kassfeldt, ukf@du.se

​Kostnad

7950kr per deltagare exkl. moms

Allt kursmaterial tillhandahålls av kursledaren och ingår i avgiften.

​​Detta är en uppdragsutbildning vilket betyder att din arbetsgivare ska stå för kursavgiften. Privatpersoner får inte köpa uppdragsutbildning (se förordning 2002:760). Närvaro samtliga dagar krävs för godkänt i kursen, efter avslutad utbildning får du ett kursintyg.

Senast granskad:
Senast granskad: