Beviljade forskningsmedel för praktiknära forskning inom socialtjänsten

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Hösten 2020 genomfördes SUDs första utlysning av medel för praktiknära forskning. Forskare anställda på minst 50 % vid Högskolan Dalarna kunde tillsammans med SUDs medlemskommuner och Region Dalarna ansöka om medel för forskningsprojekt.

Lena Dahlberg, docent i socialt arbete, beviljades för år 2021 och 2022, 425 klocktimmar och 10 000 kr i expenser för projektet SWEOLD Dalarna.

Kari Jess, fil. dr i socialt arbete, beviljades för år 2021 och 2022, 425 klocktimmar och 30 000 kr i expenser för projektet Jag och min familj.

Mer information om beviljade projekt eller om hur du som är forskare ansöker till fonden går att hitta på SUDs hemsida under rubriken Forskning och utveckling.

Nästa ansökningsomgång kommer att utlysas i mars 2021.

Senast granskad:
Senast granskad: