Aktuella workshops och konferenser inom SUD

SUD erbjuder kompetensutveckling genom ämnesaktuella workshops och konferenser så som återkommande FoU-marknader, Socionomdagar, föreläsningar och återkoppling av forskningsprojekt inom Socialtjänstforskningsfonden (STFF).

Konferenser & workshops

Kommande

16 och 17 januari: Workshop om att stärka brukardelaktigheten

Amanda Jones är doktorand inom SUD vid Högskolan Dalarna och socialsekreterare i Mora kommun. Hennes doktorandprojekt syftar till att undersöka hur brukardelaktigheten i samordnad individuell planering (SIP) kan stärkas för vuxna personer som har kombinerad psykisk ohälsa och skadligt
bruk/beroende.

Denna workshop ges fysiskt på Campus Falun den 16 januari, eller digitalt den 17 januari för dig som inte har möjlighet att delta på plats. Här har du som arbetar med brukardelaktighet inom kommun eller region möjlighet att ta del av Amandas forskning och diskutera resultaten med andra. 

Mer information om innehåll och anmälan hittar du här.

Tidigare

12-13 oktober: SUD-internat

En gång per år träffas representanter från Högskolan Dalarna, Dalarnas 15 kommuner och Region Dalarna för att uppmärksamma och diskutera lokala behov för verksamheterna.

Årets SUD-internat i Tällberg har temat "Fokus forskning och utveckling".

Här kan du läsa mer om årets SUD-internat och hur du anmäler dig.

24 oktober: SUD/PUD-samverkanskonferens

Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna (SUD) och Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD) arrangerar denna konferens då förändringar i samhället förutsätter mer och närmre samverkan mellan verksamheter som skola, socialtjänst, elevhälsa och högskola. Exempelvis går verksamheterna mot en alltmer evidensbaserad praktik och det kräver mer kunskap och forskning gällande bl.a. det förebyggande arbetet.

SUD/PUD-konferensen syftar till att vara ett samverkanstillfälle för länets högsta chefer inom socialtjänst med närliggande hälso- och sjukvård, skola, samt forskare och personer med ledande positioner på Högskolan Dalarna. Genom att träffas och utbyta erfarenheter mellan verksamheterna kan gemensamma utvecklingsområden identifieras och det fortsatta arbetet med dessa planeras. 

Här kan du ta del av programmet för dagen.

Anmäl ditt deltagande till Mikael Magnusson Weinholz på mmw@du.se senast den 2/10 och uppge eventuell specialkost.

1 juni: FoU-marknad

Högskolan Dalarna bjuder in till FoU-marknad på campus Falun. Inbjudan vänder sig till dig som är yrkesverksam inom socialt arbete och närliggande hälso- och sjukvård.

Vårens FoU-marknad har temat Hälsa och välfärd. Evenemanget ger möjlighet till kompetensutveckling, verksamhetsutveckling, nätverkande och rekryteringsmöjligheter. Du får dessutom ta del av forskning, kvalitets- och utvecklingsarbeten samt studenters examensarbeten. 

Mer information om FoU-marknaden hittar du här. 

1 juni: SWEOLD-Dalarna

Socialtjänstens utvecklingscentrum (SUD) och Högskolan Dalarna bjuder in till återkoppling och kunskapsspridning av forskningsprojektet SWEOLD-Dalarna i samband med FoUmarknaden.

SWEOLD är en nationell studie om äldre personers levnadsvillkor. Vid den senaste datainsamlingen drogs ett extra urval för Dalarna. Det gör att äldre personers levnadsvillkor i Dalarna kan jämföras med villkoren i riket som helhet. 

Återkopplingen av forskningsprojektet sker bland annat i form av en presentation på FoU-marknaden. I samband med presentationen har du möjlighet att diskutera och ställa frågor om hur resultaten kan bidra till kunskaps- och verksamhetsutveckling.

Mer information om SWEOLD-Dalarna och inbjudan till presentationen hittar du här.  

Senast granskad:
Senast granskad: