Aktuella workshops och konferenser inom SUD

SUD erbjuder kompetensutveckling genom ämnesaktuella workshops och konferenser så som återkommande FoU-marknader, Socionomdagar, föreläsningar och återkoppling av forskningsprojekt inom Socialtjänstforskningsfonden (STFF).

Konferenser & workshops

Kommande

10 september: Workshop om socialtjänstens hantering av våld och barns tillgång till skydd och stöd

SUD's kommundoktorand Sara Quarles van Ufford presenterar resultaten från sin avhandlings fyra delstudier och diskuterar med workshopens deltagare vilken betydelse resultaten har för den egna verksamheten. 

Mer information om innehåll och anmälan hittar du här.

12 september: Seminarium om implementering av Nära Vård

Forskningscentrum KunskapsImplementering och PatientSäkerhet (KIPS) håller i samverkan med Socialtjänstens Utvecklingscentrum Dalarna (SUD) ett seminarium med temat implementering av Nära vård och som riktar sig främst till alla som är yrkesverksamma inom Region Dalarna, Dalarnas kommuner och Högskolan Dalarna. Vid seminariet kommer bl.a. aktuell forskning inom området att presenteras.

Mer information om innehåll och anmälan hittar du här.

17-18 oktober: SUD's årliga samverkansdagar

En gång per år träffas representanter från Högskolan Dalarna, Dalarnas 15 kommuner och Region Dalarna för att uppmärksamma och diskutera lokala behov för verksamheterna. Tema för samverkansdagarna i år är kunskap, kunskapsutveckling och kunskapsanvändning i SUD-samverkan.

Mer information om innehåll och anmälan hittar du här.

Tidigare

30 maj: FoU-marknad


Torsdag den 30 maj bjuder Högskolan Dalarna in till FoU-marknad på campus Falun. Inbjudan vänder sig till dig som är yrkesverksam inom socialt arbete och näraliggande hälso- och sjukvård.

Evenemanget ger möjlighet till kompetensutveckling, verksamhetsutveckling, nätverkande och rekryteringsmöjligheter. Du får dessutom ta del av forskning, kvalitets- och utvecklingsarbeten samt studenters examensarbeten. 

27 maj: Boendemiljöer för äldre

Måndag den 27 maj bjuder Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna (SUD) och Högskolan Dalarna in till en spridningskonferens av resultaten från forskningsprojektet "Boendemiljöer för äldre - Vad har betydelse för personen?". Projektet har pågått åren 2022-2023 i ett samarbete mellan Falu kommun, Borlänge kommun och Högskolan Dalarna i syfte att öka kunskapen om äldres behov.

Konferensen genomförs digitalt och genomlyser allt ifrån projektets bakgrund till resultat om hur vi kan arbeta för att främja välbefinnande och delaktighet. Efteråt följer en gruppdiskussion om resultatens betydelse för den egna verksamheten. 

16 och 17 januari: Workshop om att stärka brukardelaktigheten

Amanda Jones är doktorand inom SUD vid Högskolan Dalarna och socialsekreterare i Mora kommun. Hennes doktorandprojekt syftar till att undersöka hur brukardelaktigheten i samordnad individuell planering (SIP) kan stärkas för vuxna personer som har kombinerad psykisk ohälsa och skadligt
bruk/beroende.

Denna workshop ges fysiskt på Campus Falun den 16 januari, eller digitalt den 17 januari för dig som inte har möjlighet att delta på plats. Här har du som arbetar med brukardelaktighet inom kommun eller region möjlighet att ta del av Amandas forskning och diskutera resultaten med andra. 

29 april: Integrerat föräldraskapsstöd i SFI-undervisningen

Måndag den 29 april bjuder Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna (SUD) och Högskolan Dalarna in till en spridningskonferens av resultaten från forskningsprojektet "Integrerat föräldraskapsstöd i SFI-undervisningen". Projektet har bedrivits i samarbete mellan Borlänge kommun och Högskolan Dalarna under två års tid för att undersöka hur föräldrastödsprogrammet fungerar. 

Under konferensen får du möjlighet att höra om bakgrunden till projektet och dess resultat, ta del av Borlänge kommuns erfarenheter, samt diskutera ämnet med medverkande forskare, kommunrepresentant och övriga deltagare. 

12-13 oktober: SUD-internat

En gång per år träffas representanter från Högskolan Dalarna, Dalarnas 15 kommuner och Region Dalarna för att uppmärksamma och diskutera lokala behov för verksamheterna.

Årets SUD-internat i Tällberg har temat "Fokus forskning och utveckling".

24 oktober: SUD/PUD-samverkanskonferens

Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna (SUD) och Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD) arrangerar denna konferens då förändringar i samhället förutsätter mer och närmre samverkan mellan verksamheter som skola, socialtjänst, elevhälsa och högskola. Exempelvis går verksamheterna mot en alltmer evidensbaserad praktik och det kräver mer kunskap och forskning gällande bl.a. det förebyggande arbetet.

SUD/PUD-konferensen syftar till att vara ett samverkanstillfälle för länets högsta chefer inom socialtjänst med närliggande hälso- och sjukvård, skola, samt forskare och personer med ledande positioner på Högskolan Dalarna. Genom att träffas och utbyta erfarenheter mellan verksamheterna kan gemensamma utvecklingsområden identifieras och det fortsatta arbetet med dessa planeras. 

Senast granskad:
Senast granskad: