Workshop om att stärka brukardelaktigheten i SIP

SUD bjuder in till workshop med kommundoktorand Amanda Jones som forskar om hur brukardelaktigheten i samordnad individuell planering (SIP) kan stärkas för vuxna personer som har kombinerad psykisk ohälsa och skadligt bruk/beroende.

Datum:
Plats: Endast digitalt
Sista anmälningsdag:

Amanda Jones är doktorand inom SUD vid Högskolan Dalarna och socialsekreterare i Mora kommun. 

Denna workshop ges digitalt som en möjlighet för de som inte kan närvara på plats vid Amandas workshop den 16/1.

Program för dagen

Workshopen inleds med att Amanda presenterar bakgrunden till forskningsprojektet, följt av en mer genomgående redogörelse för projektets innehåll och preliminära resultat som rör:

  • Vad det innebär som brukare att vara delaktig.
  • Vilka lösningar personal ser på de problem som upplevs i SIP-processen.

Utifrån Amandas presentation diskuteras sedan projektets preliminära resultat i mindre grupper. Workshopen avslutas med en gemensam diskussion i storgrupp.

Målgrupp

Denna workshop riktar sig till dig som arbetar med personer med samsjuklighet inom socialtjänst eller region.

Anmälan

Anmälan görs till Amanda Frank, samordnare på SUD, senast 15 december på e-post afa@du.se

Länk för att delta i workshopen skickas ut till alla anmälda innan start.

Publikationer av Amanda Jones

Senast granskad: