SUD AU

Den 19 april träffas representanterna i SUD's arbetsutskott, SUD-AU.

Datum: , kl 13:00 - 16:00
Plats: Campus Falun
Lokal: Ekeby

SUD-AU

SUD-AU sammanträder fyra gånger per år och bedriver ett fortgående arbete med att följa upp SUD's verksamhetsplan och aktivitetsplan.

I SUD-AU sitter sex representanter från Dalarnas kommuner, en representant från Högskolan Dalarna och en representant från Region Dalarna.

För mer information kontakta
Amanda Frank
Universitetsadjunkt socialt arbete
Senast granskad: