Nätverksträff

Nätverket för verksamhetsutveckling SUD/RSS

Den 24 april träffas Nätverket för verksamhetsutveckling.

Datum: , kl 09:00 - 13:00
Plats: Campus Falun
Målgrupp: Personer som arbetar med verksamhetsutveckling inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård.

Nätverket för verksamhetsutveckling

Nätverket koordineras av SUD och RSS (Regionala samverkans och stödstrukturen i länet). Nätverket syftar till erfarenhets- och kunskapsutbyte med fokus på kompetensutveckling, samverkan, forskning och utveckling.

Information om temat för dagen och program kommer framöver.

För mer information kontakta
Amanda Frank
Universitetsadjunkt socialt arbete
Senast granskad: