Nätverksträff

Nätverket för verksamhetsutveckling SUD/RSS

Den 6 december träffas Nätverket för verksamhetsutveckling. Temat för dagen är "Brukarundersökningar".

Datum: , kl 09:00 - 14:00
Plats: Gamla Elverket i Falun.
Målgrupp: Personer som arbetar med verksamhetsutveckling inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård.

Nätverket för verksamhetsutveckling

Nätverket koordineras av SUD och RSS (Regionala samverkans och stödstrukturen i länet). Nätverket syftar till erfarenhets- och kunskapsutbyte med fokus på kompetensutveckling, samverkan, forskning och utveckling.

Temat för träffen den 6 december är "Brukarundersökningar".

Som deltagare får du möjlighet att dela erfarenheter och att stärka din roll i relation till processen att arbeta systematiskt med brukarundersökningar.

Här hittar du programmet för dagen.

För mer information kontakta
Amanda Frank
Universitetsadjunkt socialt arbete
Senast granskad: