Utbildning

Motiverande samtal – utbildning

I höst ges en tre dagars grundutbildning i motiverande samtal på Högskolan Dalarna.

Händelsen har passerat

Datum: , kl 00:00
Plats: Campus Falun

Högskolan Dalarna erbjuder en tredagars grundutbildning i motiverande samtal som uppdragsutbildning. Motiverande samtal (MI), är en evidensbaserad samtalsmetod med fokus på motivation och förändring.

Utbildningsdatum:

Tisdag 20:e september

Onsdag 21:a september

Onsdag 12:e oktober

Anmälan

Anmälan till kursen görs till Ulf Kassfeldt på ukf@du.se

Läs mer om utbildningens innehåll på SUDs hemsida under:  Utbildning för dig som arbetar inom socialt arbete och närliggande hälso- och sjukvård.

Senast granskad: