Utbildning

Metodutbildning i Motiverande samtal

Högskolan Dalarna erbjuder hösten 2021 en grundutbildning i motiverande samtal som uppdragsutbildning.

Händelsen har passerat

Datum: , kl 09:00
Plats: Campus Falun

Motiverande samtal (MI), är en evidensbaserad samtalsmetod
med fokus på motivation och förändring. MI har som mål att
hjälpa en person till förändring och ett MI-samtal ska ha tydligt
fokus på målbeteende kring en specifik förändring, exempelvis
rörande tobak, alkohol eller droger.

 

Datum för uppdragsutbildningen är:

Torsdag 11:e november

Fredag 12:e november

Fredag 3:e december

För mer information kontakta
Universitetsadjunkt socialt arbete
Senast granskad: