Konferens

Med barn och familj i fokus: en konferens om behov, dilemman och möjligheter

Högskolan Dalarnas forskningscentra RICH (reproduktiv hälsa och barn och ungdomars hälsa) välkomnar personal inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, frivilliga organisationer till konferens: Med barn och familj i fokus: en konferens om behov, dilemman och möjligheter.

Händelsen har passerat

Datum:
Plats: Mediehuset, Falun
Lokal: Falu Gruva konferens
Målgrupp: Konferensen riktar sig till personal inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, frivilliga organisationer.

Mer information och inbjudan kommer inom kort!

Senast granskad: