Utbildning

Kommunal styrning och implementering (kurs 4) 7,5 hp

Den 7-8 februari startar ledarskapsutbildningen Kommunal styrning och implementering, som är den sista av de fyra ledarskapsutbildningar för socialtjänstens chefer.

Datum: -
Plats: Internat i Tällberg
Målgrupp: Socialtjänstens chefer

Kursinnehåll

Kursen Kommunal styrning och implementering handlar om ledarskap i en kommunal/politiskt styrd organisation. Moment som ingår i kursen är bland annat mål- och resultatstyrning, ekonomi i offentlig sektor, utvecklingsarbete och implementering i kommunal verksamhet. Kursen ger en personlig utveckling, minst lika mycket som kompetensutveckling. 

Datum

Internat 1: 7-8:e februari start kl 9.

Internetbaserad träff: 8:e mars kl 13-16

Internat 2: 10-11:e april, start kl 9.

Internetbaserat seminarium: 3:e maj kl 13-16

Internat 3: 29-30:e maj: Start kl 9.

Återträff: 27:e september.

Kursansvariga: Ulf Kassfeldt ukf@du.se och Bengt Pontén bpo@du.se

Samtliga ledarskapsutbildningskurser

På SUDs hemsida kan du läsa mer om kurserna i ledarskap:

Utbildningspaketets första kurs: Ledarskap för effektivt samarbete. 

Utbildningspaketets första kurs: Ny som ledare. 

Utbildningspaketets andra kurs: Socialtjänstens- och omsorgens styrsystem.

Utbildningspaketets tredje kurs: Ledarskapets juridik.

Utbildningspaketets fjärde kurs: Kommunal styrning och implementering.

För mer information kontakta
Amanda Frank
Universitetsadjunkt socialt arbete
Senast granskad: