Konferens

"Jag & min familj" medverkar på Barnrättsdagarna

Medarbetare i forskningsprojektet "Jag & min familj" som delfinansierats av SUD håller en presentation på årets Barnrättsdagar som äger rum i Karlstad 9-10 april på temat "Barnets rättigheter när föräldrar har svårigheter".

Datum: , kl 11:00 - 11:30
Plats: Karlstad Congress Culture Centre
Lokal: Karlstad Congress Culture Centre.
Målgrupp: Yrkesverksamma på nationell-, lokal- och regionalnivå inom bland annat socialtjänst, polis och rättsväsendet i övrigt, politiken, förskola och skola, kultur och fritid, hälso- och sjukvård, myndigheter och idéburen sektor.
Sista anmälningsdag:

Jag & min familj 

Ett familjebaserat öppenvårdsprogram

Jag & min familj är ett frivilligt öppenvårdsprogram för familjer där vuxna har ett skadligt substansbruk. Under interventionen träffas hela familjen tillsammans med samtalsledare från både barn- och vuxenenhet för att prata öppet om substansbruket och sätta barnets upplevelser i fokus för att främja barns hälsa genom delaktighet, stöd och information.

Om presentationen på Barnrättsdagarna

Presentationen av projektet Jag & min familj hålls av projektledare Kari Jess, universitetslektor i socialt arbete vid Högskolan Dalarna och projektmedarbetare Ann Lyrberg, doktorand vid Högskolan i Gävle och utredare vid FoU Välfärd Region Gävleborg.

Under presentationen får du som åhörare information om bakgrunden till Jag & min familj, hur öppenvårdsprogrammet går till, samt vilka resultat som framkommit i utvärderingar som genomförts med hjälp av självskattningsformulär och intervjuer. 

Ett barnrättsligt perspektiv

Presentationen sätter barnets upplevelser i centrum och knyter an till ett barnrättsligt perspektiv där barn ses som fullvärdiga människor med rättigheter. Med avstamp i Barnkonventionens 12 artikel om barns rätt till delaktighet, rätten att delta i beslutsprocesser, rätten att bilda och uttrycka sina egna åsikter samt att dessa ska tillmätas betydelse utifrån ålder och mognad, har interventionen utformats med fokus på att involvera och göra barn delaktiga.

Kostnad för konferensen 9-10 april

3 295 kr ex. moms. inkl. fika, lunch, middag.

1000 kr för studenter med giltigt CSN-kort.

Här hittar du hela programmet för Barnrättsdagarna

För mer information kontakta
Amanda Frank
Universitetsadjunkt socialt arbete
Senast granskad: