Utbildning

Grundutbildning i Motiverande samtal (MI)

Under våren erbjuder Högskolan Dalarna, genom samverkansarenan SUD, en uppdragsutbildning i MI.

Datum: -
Plats: Campus Falun
Lokal: C327
Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar med samtal och beteendeförändring inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst.
Sista anmälningsdag:

Kursbeskrivning

Motiverande samtal (MI), är en evidensbaserad samtalsmetod med fokus på motivation och förändring. MI har som mål att hjälpa en person till förändring. Ett MI-samtal ska ha tydligt fokus på målbeteende kring en specifik förändring, exempelvis rörande tobak, alkohol eller droger.

Läs mer om kursen i MI och hur du anmäler dig på SUDs hemsida

Här hittar du anmälningsformuläret för MI.

För mer information kontakta
Amanda Frank
Universitetsadjunkt socialt arbete
Universitetsadjunkt socialt arbete
Senast granskad: