Utbildning

Grundutbildning i ASI (Addiction Severity Index)

I höst ges en tre dagars grundutbildning i ASI (Addiction Severity Index) på Högskolan Dalarna.

Händelsen har passerat

Datum: , kl 00:00
Plats: Campus Falun
Sista anmälningsdag:

Högskolan Dalarna erbjuder en tredagars grundutbildning i ASI (Addiction Severity Index) utbildning som uppdragsutbildning. ASI (Addiction Severity Index) är en utrednings- och bedömningsmetod inom missbruks- och beroendevård.

Utbildningsdatum:

Tisdag 1:a november

Onsdag 2:a november

Fredag 2:a december

Anmälan

Anmälan till kursen görs senast sista september 2022 till Ulf Kassfeldt på ukf@du.se

Senast granskad: