Konferens

FoU-marknad Hälso och Välfärd

Vårens forsknings- och utvecklingsmarknad för sjuksköterske- och socionomprogrammet. Ta del av studenternas presentationer av examensarbeten och lyssna på presentationer av samverkans- och forskningsprojekt. FoU marknaden genomförs digitalt.

Händelsen har passerat

Datum:
Plats: Zoom
Målgrupp: Alla intresserade

Presentationer

Under dagen kommer tre SUD finansierade forskningsprojekt som pågår 2022–2023 att presenteras, dessa presentationer når du via: https://du-se.zoom.us/j/64630908860

Mellan: 10:40 – 11:40

Fatumo Osman, docent omvårdnad HDa, berättar om projektet tidigt föräldraskapsstöd i SFI undervisningen som syftar till att stödja implementeringen av föräldrastödsprogrammet International Child Development Program (ICDP).

Susanna Nordin, lektor omvårdnad HDa, berättar om boendemiljöer för äldre – vad har betydelse för personen? Projektet genomförs i samverkan med Falu och Borlänge kommun och syftar till att sätta den äldre personen i centrum för sin livsmiljö.

Mellan 14:15 – 15:15

Jessica Wide, lektor sociologi HDa, berättar om projektet att bygga upp en förebyggande socialtjänst som syftar till att i en lokal kontext (Borlänge kommun) hitta former för en långsiktigt hållbar förebyggande socialtjänst.

Information

För en mer detaljerad beskrivning av programmets presentationer och länkar till olika teman, se program. 

För mer information kontakta
Kontaktpersoner
Jan Florin
Universitetslektor omvårdnad
Susanne Gustafsson
Universitetslektor socialt arbete
Universitetslektor socialt arbete
Senast granskad: