Individuella studieplanen

Här kan du läsa om vad en individuell studieplan är och vad den innebär.

Individuell studieplan vid Högskolan Dalarna

Den individuella studieplanen – vad gäller?

Alla som antas till lärarutbildning via VAL vid Högskolan Dalarna får en individuell studieplan. Den ser olika och utgår från dina tidigare studier samt arbetslivserfarenhet. Det går inte att jämföra studieplaner mellan VAL-studenter eftersom den är unik för varje enskild student.

Studieplanen som du får är preliminär. Din studieplan är ett levande dokument och kan komma att behöva justeras under studiegången. Kurser kan behöva läggas till eller tas bort. Om detta blir aktuellt kontaktar vi dig.

Du som vill göra ändringar i studieplanen

Skulle du vilja göra ändringar i din studieplan, t ex läsa i annan takt eller läsa ämnesstudier på annat lärosäte? Kontakta val@du.se så får vi se över vilka möjligheter som finns! 

Vi rekommenderar inte studier på mer än 50%. Om du själv väljer högre studietakt finns det risk att seminarietiderna för kurserna sammanfaller. Särskild hänsyn till sådana seminariekrockar kan inte beaktas.

Du som vill göra ytterligare tillgodoräknanden

Vi har gjort en individuell bedömning och tagit hänsyn till vad du läst tidigare, din erfarenhet av läraryrket samt kortaste vägen till examen. I de flesta fall är det inte möjligt med fler tillgodoräknanden men om du har fler handlingar att åberopa än de du skickade in vid ansökan så ska en ansökan om tillgodoräkning via tillgodo@du.se göras. Länk till ansökningshandlingar för tillgodoräknande hittar du i spalten till höger. 

 

Senast granskad:
Senast granskad: