För dig som är antagen till VAL

Välkommen som VAL-student vid Högskolan Dalarna. Här följer en del praktisk och viktig information gällande dina studier inom VAL.

Människor i möte
Studenter i arbete

Under studietiden

Inför varje ny termin kommer du att få information om du ska söka kurs själv. Håll gärna koll på skräpposten! Vi använder den mailadress som du angav när du sökte till VAL. Om du inte får ett mail så antar vi dig till kommande termin. 

Se också gärna över så att allt stämmer med din studieplanering och meddela oss omgående via val@du.se om du har gjort/behöver göra förändringar i din aktuella plan. Var också observant om du har kurser som ej är avklarade sedan tidigare terminer. Det är vanligen bättre att göra om kursen så snart som möjligt än att återuppta den mot slutet av utbildningen. 

Anna Karin Fändrik, Filippa Bergqvist & Lars Linder

Programintroduktion för dig som börjar VAL ht-2023

Welcome on board
Välkommen till Högskolan Dalarna och dina studier inom VAL.

Programintroduktion för dig som börjar VAL vt 2024
En gemensam programintroduktion kommer att hållas 15/1, kl. 16.00 - 17.30 . Oavsett vilken kurs du sedan ska gå finns det gemensam information som det är viktigt att du får ta del av. För dina kurser ges specifik kursintroduktion, se aktuell kurs och kursrummet på Learn.

För att komma till det digitala mötesrummet klickar du på denna länk: https://du-se.zoom.us/j/68254609978

Välkomna!

För alla VAL-studenter som ska läsa kurser i engelska

Introduktion för dig som ska läsa engelska

För VAL studenter som ska läsa engelska kommer det att genomföras en introduktion.

Det är viktigt att ni deltar på introduktionstillfället då ni får nyttig information kring hur engelskstudierna är upplagda och hur ni hittar era kurser och delkurser samt i vilka kursrum i Learn de kommer att finnas.

Vid frågor angående introduktionen kontakta Marcia Markus, mmk@du.se

Information inför kursstart

Information om kurserna hittar du genom att söka på kurskoden på hemsidan du.se. Därifrån kan du besöka kursrummet som gäst. När du har registrerat dig (kan göras från måndagen två veckor innan kursstart och fram till söndagen innan  kursstart) kan du logga in i kursrummet och ta del av all information. 

Frågor avseende kursen hänvisas till kursansvarig!

Ämneskomplettering

Du som behöver ämneskomplettera måste vara beredd på att dessa studier kan komma att behöva läsas på 100% studietakt. Om du behöver läsa 30 hp i något ämne brukar vi lägga kursen över två terminer. Detta innebär att du läser 15 hp/termin. Dock kommer studierna under den period du läser att bedrivas på 100%.

För att du ska kunna nå en lärarexamen i ditt ämne är det viktigt att dina studier i ämnet har en progression. Detta innebär att studierna måste omfatta 30 hp på nivå I, 30 hp nivå II, 30 hp nivå III (30 hp nivå IV för behörighet mot gymnasiet). 

Det är också möjligt att du ska läsa på ett annat lärosäte (framgår i studieplanen). Då kommer du att bli kontaktad av det lärosätet. Bevaka din e-post! Du kan dock inte på egen hand söka kurser vid andra lärosäten och räkna med att dessa ska ingå i en lärarexamen hos oss. Kontakta val@du.se om du har sådana frågor. 

För vissa kurser inom utbildningsvetenskapligkärna finns möjlighet att önska seminarietid. Detta gäller följande kurser:

GPG2Z7 Skolans samhällsuppdrag - VAl

GPG2Z5 Didaktik och ledarskap - VAL

GPG2Z4 Utveckling och lärande - VAL

GPG2Z3 Bedömning och betygssättning - VAL

GPG2Z6 Sociala relationer och konflikthantering - VAL

APG28M Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning - VAL

GPG2Z8 Självständigt arbete med inriktning mot utvärdering och utvecklingsarbete - VAL

APG27Y Verksamhetsförlagd utbildning för lärare (VAL)

Preliminärt seminarieschema för utbildningsvetenskap hittar du i listan till höger på denna sida. Innan du blir inplacerad i en seminariegrupp behöver du vara beredd att kunna delta på någon av de olika seminarietiderna som erbjudas. 

Underlag för examensbevis

I samband med din antagning fick du ett preliminära underlaget för examensbevis. Den kan innehålla tre delar; Tidigare studier som ska ingå i examen, preliminära studieplan samt underlag för tillgodoräkningar. Detta underlag ska skrivas under av dig och din rektor samt skannas in till blankett.du.se/sv/underlag-for-examensbevis.

Mer information om vad som gäller med din preliminära studieplan hittar du via länken till höger på denna sida. 

Ditt ansvar som student

Det är upp till dig som student att söka den information som du behöver för dina studier. I samband med antagningen får du ett välkomstbrev med en del information. VAL-utbildningen är ingen enhetlig utbildning utan varje student läser efter sin egen studieplan och det innebär ett stort ansvar att söka den information du behöver. Hittar du inte vad du letar efter angående din kurs så kontakta i första hand kursansvarig för kursen.

Det är ditt ansvar att inför varje termin registrera dig på dina kurser i tid. Har du inte registrerat sig i tid kan vi inte garantera att du får plats på kursen. Detta gäller även för studenter som behöver omregistreras på någon kurs. Hör av dig i tid innan kurserna startar. 

Efter studierna - examen

Efter att studierna inom VAL är avslutade så ansöker du själv om examen. Gå in via länken "sök examen" som du hittar till höger på denna sida. När du ansöker om examen ska du bifoga ditt preliminära underlag för examensbevis. Beslut fattas normalt inom åtta veckor från det att komplett ansökan har kommit in till examensenheten. När du fått din examen kan du ansöka om legitimation hos Skolverket.

Ansökan om legitimation hos Skolverket: Ansök lärar- och förskollärarlegitimation svensk examen - Skolverket

 

Senast granskad: