Specialpedagogik för lärande lå 22/23

Välkomna till materialsidan för handledarutbildningen inom Specialpedagogik för lärande som ges av Högskolan Dalarna 2022-2023.

På denna sida kommer du att ha tillgång till allt material från oss som vi delar med oss av så länge du går utbildningen.

När utbildningen är avslutad kan du inte längre hämta material här.

Modulerna och allt innehåll i dem finner du på Lärportalen

5. Mars 2023

Senast granskad:
Senast granskad: