Karriärlärarnätverk

Högskolan Dalarna genomför 2019-2020 ett pilotnätverk för karriärlärare. Ett av målen med nätverket är att deltagarna ges bättre förutsättningar att hantera sin yrkespraktik och dess utmaningar. Det är deltagarnas egna dilemmor och vardagsproblem som står i centrum.

Skolverkets syfte och mål med nätverket:

  • Professionsutveckling genom kollegialt lärande.
  • Fördjupad kunskap om pedagogisk processledning och olika processverktyg.
  • Ramar och strukturer för att leda kollegialt lärande med utgångspunkt i skolans systematiska kvalitetsarbete.
  • Karriärlärare har kunskap om och använder medvetet olika strategier och processverktyg i sitt uppdrag för att leda utvecklingsarbeten i verksamheten.
  • Karriärlärare använder varandra som resurser i nätverket.
  • Karriärlärare bidrar till en kompetensutvecklingskultur som kännetecknas av ett undersökande, utforskande och reflekterande förhållningssätt.

Nätverksformen tydliggör att det är en långsiktig arbetsform för en kontinuerlig kompetensutveckling och professionsutveckling. Närvaro på samtliga träffar förväntas för att processen ska kunna genomföras.

Deltagande i nätverket är finansierat av Skolverket. Skolhuvudmannen står för deltagarnas lön, resa och eventuella vikarier.

 

 

Kontakt
Senast granskad:
Senast granskad: