Nätverk

Nätverken består av representanter från regionens kommuner, IT-pedagoger, lärare, utvecklingsledare, rektorer, förskolechefer och personal vid Pedagogiskt Utvecklingscentrum (PUD).

lek med bilar

Här presenteras kort olika nätverk som träffas några gånger per termin på Campus Falun. Meddela gärna kontaktpersonen om du som huvudman vill att din kommun ska vara representerad i något av dem.

Senast granskad:
Senast granskad: