Sara flyttade hem till Dalarna för spännande tjänst på Svenska Krämfabriken i Falun

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

22-åriga Sara Nordlund påbörjade sin nya tjänst på Krämfabriken i september. Ursprungligen kommer Sara från Torsång men de senaste tre åren har hon bott i Norrköping – där hon studerat miljövetenskap på Linköpings Universitet.

22-åriga Sara Nordlund påbörjade sin nya tjänst på Krämfabriken i september. Ursprungligen kommer Sara från Torsång men de senaste tre åren har hon bott i Norrköping – där hon studerat miljövetenskap på Linköpings Universitet. Tankarna på att flytta tillbaka till Dalarna har länge funnits kvar och när tjänsten med rubriken ”projektledare inom kvalitet och miljö” kom ut tvekade inte Sara på att söka.


Sara Nordlund utanför fabriken i Falun. Foto: Jenny Svärd

Spännande projekt i Dalarna och Gävleborg

Tjänsten på Svenska Krämfabriken AB är ett av projekten som startas upp inom Högskolan Dalarnas samverkansprojekt KTP – Knowledge Transfer Partnerships. Projektet i helhet går ut på att hitta nyutexaminerade akademiker som under 1 till 2 år arbetar på plats på ett företag med ett utvecklingsprojekt, där företaget endast betalar halva personalkostnaderna.

- Vi har kontakt med företag runt om i Dalarna och Gävleborg på jakt efter nya spännande KTP-projekt. När vi hittat företag som är intresserade är nästa steg att gå ut med en nationell – eller internationell, rekryteringsannons. Då är alla nyutexaminerade akademiker välkomna att söka! Säger Jenny Svärd, Processledare KTP.

Sara ser att det finns en tydlig nytta med projektet:

- KTP ger mig en chans att som nyexad student komma in på arbetsmarknaden och omvandla mina teoretiska kunskaper till praktiska, utan att behöva gå omvägar. Jag får handledning, coachning och en marknadsmässig lön samtidigt som jag jobbar med det jag är utbildad för att göra, säger Sara Nordlund.

Till varje projekt inom KTP finns möjligheten för KTP-projektledaren och företaget att ha en handledare från högskolan och en coach från näringslivet – deras uppgift blir att stötta och vägleda under projektets gång.

En dag på Krämfabriken

I Saras fall handlar det om att under 2 år arbeta med företagets kvalitet-och miljösamordning. Arbetsuppgifterna som Sara arbetar med dagligen är bland annat att kvalitetsgranska dokumentationer, säkerställa att företagets ISO-certifieringar efterföljs, ta mikrobiologiska prover och inventera råvaror. Om framtiden på Krämfabriken säger Sara:

- Längre fram är tanken att jag även ska utveckla företagets miljö-och kvalitetsledningssystem. Hur det ska gå till återstår att se, men jag är övertygad om att samarbetet med mina kollegor på Krämfabriken samt handledningen och coachningen genom KTP kommer att utveckla både företaget och mig själv på flera plan.

Det bästa med att komma till jobbet på morgonen är för Sara att möta övriga kollegor under godmorgon-rundan.

- Hela kontoret ger sig ut på lagret och i produktionen för att säga god morgon. Det skapar en fin sammanhållning och ett intresse för varandras arbetsuppgifter och dagsform. Om inte annat så hittar man alltid någon att småprata lite med, säger Sara.

Cykel ett stort intresse

Förutom det stora intresset för miljöfrågor och hållbar utveckling spenderar Sara gärna tid i naturen – och gärna på landsvägscykel. Sara ser också stora chanser till ett nytt intresse inom samma område – velodromcykling.

- Det blir svårt att resonera annorlunda när många av kollegorna står bakom föreningen Team Ormsalva samt att KTP-handledaren, Göran Land, sysslar med just det - Velodromcykel.” säger Sara.

 

Svenska Krämfabriken AB

Svenska Krämfabriken är en av Europas modernaste produktionsanläggning för kosmetik. Fabriken finns i Falun och har ett brett sortiment av produkter för hälsa och skönhet.

Vägen från idé till förverkligande är kort, då de själva tillverkar och förpackar merparten av deras produkter. De är i ständig utveckling och strävar efter att de nya produkterna ska uppnå samma enastående livslängd.

Svenska Krämfabrikens produkter finns att köpa på apotek, hälsofackhandeln, dagligvaruhandeln, sporthandeln, hudvårdssalonger och hos välsorterade terapeuter.

Ormsalvan tillverkas i Falun
Ormsalvan tillverkas i Falun. Foto:Sara Nordlund

Intresserad av KTP?

Kontakta Jenny Svärd på jea@du.se eller ring på telefon 023-77 84 28.
Mer info hittar du också på: www.du.se/ktp

Senast granskad:
Senast granskad: