Högskolan Dalarna beviljas stora EU-medel

Högskolan Dalarna har av EU beviljats drygt 28 miljoner kronor för att under tre år genomföra tre större samverkansprojekt tillsammans med regionens näringsliv.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolan Dalarna har av EU beviljats drygt 28 miljoner kronor för att under tre år genomföra tre större samverkansprojekt tillsammans med regionens näringsliv. Den totala budgeten är nästan 60 miljoner kronor där övriga finansiärer består av Region Dalarna, Region Gävleborg, Högskolan Dalarna och över 30 företag.

Projekten startar redan till årsskiftet. Två av projekten handlar om att utveckla kunskapsväxlingskonceptet KTP - Knowledge Transfer Partnerships. Budgeten är totalt 45 miljoner kronor. KTP går ut på att en nyexaminerad akademiker med hjälp av kvalificerad handledning från lärare, forskare och affärscoacher genomför ett strategiskt utvecklingsprojekt hos något företag i regionen. Det kan handla om utveckling av t.ex. marknader, produkter, tjänster och processer. De nyexaminerade KTP-projektledarna erbjuds kommersiell lön. Erfarenheter pekar på att många företag kommer att erbjuda fortsatt anställning efter projekttiden.

Projektet KTP Energi genomförs tillsammans med Högskolan i Gävle och är specifikt inriktat mot företag som på olika sätt är intresserade av energieffektivisering och förnybara energikällor.

Projektet KTP Smart specialisering fokuserar mot regionens strategiska utvecklingsområden: Avancerad industri, innovativ upplevelseproduktion, energieffektivt samhällsbyggande samt hälsa och välfärd.

Senast granskad:
Senast granskad: