Ingenjörspoolen – ett samarbete som båda parter tjänar på

Har du en idé du vill utveckla eller ett problem i din verksamhet du vill ha hjälp med? Ett bra sätt är att använda ingenjörspoolen och låta en student med färsk kunskap och nyfiken blick ta sig an detta.

Studenter vid solcellspanelIngenjörspoolen är ett samarbete mellan företag och Högskolan Dalarna. Hit kan ditt företag vända sig för att få hjälp med en uppgift som verksamheten behöver lösa, samtidigt som våra ingenjörsstudenter får verkliga och relevanta uppdrag under studietiden. 

Uppdragen kan vara korta eller lite längre och anpassas till respektive students aktuella studiesituation. Det kan gälla till exempel att utveckla en detalj, studera en process, eller att göra en analys av något. 

De uppdrag som erbjuds inom ingenjörspoolen bedrivs inom teknikämnena bygg-, energi, maskin- och materialteknik samt industriell ekonomi. 

Hur går det till? 

Du behöver inte fundera på om ett uppdrag ska passa och hur det ska vara utformat. Det sköter ingenjörspoolens styrgrupp, som hjälper till att anpassa uppdraget och lämnar ett snabbt första svar. 

Högskolan letar fram en lämplig ingenjörsstudent och etablerar kontakt mellan studenterna och ditt företag. Under hela uppdraget följer och stödjer styrgruppen ingenjörsstudenterna och företaget i arbetsprocessen. Våra studenter är vana att arbeta självständigt vilket innebär att det endast krävs ett visst engagemang för er att handleda studenten. 

Skulle uppdraget vara för avancerat för en ingenjörsstudent så har vi lärare och forskare som kan vara ett stöd. Alternativt kan arbetet bli ett examensarbete om det kräver en längre tids heltidsarbete av ingenjörsstudenten för att lösa problemet. 

Utrustning, material och kostnader 

fyra studenter tittar på ritning på datorStudenterna har tillgång till programvaror och utrustning för sina uppdrag i Ingenjörspoolen. Till exempel finns skarpa licenser i Solid Works vilket gör att vi kan leverera färdiga CAD-filer till företaget. 

I de fall studenten gör ett arbete som inte ingår i studierna, så betalar Högskolan en lön till studenten och företaget debiteras självkostnadspris. 

Kontakt med Ingenjörspoolen 

Har ert företag något ni tror att en eller flera ingenjörsstudenter kan hjälpa er med? Skicka en beskrivning av uppgiften till Ingenjorspoolen@du.se

Styrgruppen

Senast granskad:
Senast granskad: