Samarbeta med en student eller någon av våra forskare

Genom att samarbeta med en student eller någon av våra forskare får din verksamhet in ny kunskap och du knyter värdefulla kontakter inför framtiden.

Har din verksamhet utmaningar och frågeställningar som ni inte har kompetens, tid eller resurser att arbeta med? Då kanske du och din organisation har nytta av att samarbeta med en student eller någon av våra forskare. Formerna för samarbete är många, det kan handla om allt ifrån att utbyta erfarenheter, att lösa specifika problem och utmaningar i ett projekt- eller examensarbete till att genomföra större forskningsprojekt.
 
Fördelarna med ett samarbete är ömsesidiga. Din verksamhet får tillgång till en engagerad student med uppdaterad kunskap eller ny kunskap och unik forskning kring aktuella och verkliga problem eller utmaningar. Studenterna och forskarna får kunskap om viktiga utvecklingsområden och tillgång till verkliga problem och idéer att arbeta med. Dessutom knyter du värdefulla kontakter och  kompetenser som kan vara värdefulla för din organisation i framtiden.

Om du vill samarbeta och vet vilket utbildningsområde eller inom vilken profil som är lämpligt, kan du höra av dig direkt till utbildningens programansvarige eller forskningsledaren för den aktuella profilen. Annars kan du kontakta vår vicerektor för hållbar utveckling och samverkan Maria Jansdotter Samuelsson .

Några av våra samarbetsformer

Examens- och projektarbete

Ett examensarbete eller projektarbete som sker i samarbete mellan ett företag och en student är ett effektivt verktyg för båda parter. Arbetsgivaren får hjälp med kvalificerad problemlösning och studenter berikar sina studier genom att kunna tillämpa sina erfarenheter i en verklig situation.

Studenterna gör sitt examensarbete under sista delen av utbildningstiden. Ett examensarbete omfattar antingen 15 eller 30 högskolepoäng, vilket motsvarar 10-20 veckors heltidsarbete. Examensämnet behöver vara väldefinierat och kunna genomföras inom tidsramen.

Knowledge Transfer Partnerships, KTP 

KTP (Knowledge Transfer Partnerships) innebär att en nyutexaminerad student från högskolan genomför ett utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen. Projektet kan vara i upp till två år på heltid. Studenten får en marknadsmässig lön som betalas till hälften av företaget, resten betalas med projektmedel.

Senast granskad:
Kontakt
Karin Leksell
Samverkansstrateg

Nyheter

Till nyhetsarkivet
Senast granskad: