Samarbeta med en student eller någon av våra forskare

Genom att samarbeta med en student eller någon av våra forskare får din verksamhet in ny kunskap och du knyter värdefulla kontakter inför framtiden.

Har din verksamhet utmaningar och frågeställningar som ni inte har kompetens, tid eller resurser att arbeta med? Då kanske du och din organisation har nytta av att samarbeta med en student eller någon av våra forskare. Formerna för samarbete är många, det kan handla om allt ifrån att utbyta erfarenheter, att lösa specifika problem och utmaningar i ett projekt- eller examensarbete till att genomföra större forskningsprojekt.
 
Fördelarna med ett samarbete är ömsesidiga. Din verksamhet får tillgång till en engagerad student med uppdaterad kunskap eller ny kunskap och unik forskning kring aktuella och verkliga problem eller utmaningar. Studenterna och forskarna får kunskap om viktiga utvecklingsområden och tillgång till verkliga problem och idéer att arbeta med. Dessutom knyter du värdefulla kontakter och  kompetenser som kan vara värdefulla för din organisation i framtiden.

Om du vill samarbeta och vet vilket utbildningsområde eller forskningsområde som är lämpligt, kan du höra av dig direkt till utbildningens programansvarige eller ledaren för det aktuella forskningsområdet. Annars kan du kontakta vår vicerektor för hållbar utveckling och samverkan Maria Jansdotter Samuelsson.

Studentsamarbeten

Examens- och projektarbete

Ett examensarbete eller projektarbete som sker i samarbete mellan ett företag och en student är ett effektivt verktyg för båda parter. Arbetsgivaren får hjälp med kvalificerad problemlösning och studenter berikar sina studier genom att kunna tillämpa sina erfarenheter i en verklig situation.

Studenterna gör sitt examensarbete under sista delen av utbildningstiden. Ett examensarbete omfattar antingen 15 eller 30 högskolepoäng, vilket motsvarar 10-20 veckors heltidsarbete. Examensämnet behöver vara väldefinierat och kunna genomföras inom tidsramen.

Knowledge Transfer Partnerships, KTP 

KTP (Knowledge Transfer Partnerships) innebär att en nyutexaminerad student från högskolan genomför ett utvecklingsprojekt hos ett företag i regionen. Projektet kan vara i upp till två år på heltid. Studenten får en marknadsmässig lön som betalas till hälften av företaget, resten betalas med projektmedel.

Studiebesök

Genom att erbjuda våra studenter att komma på studiebesök till din arbetsplats får de en inblick i arbetslivet och vilka arbeten deras utbildning kan leda till.

Praktikplats – verksamhetsförlagd undervisning

Det är viktigt att våra studenter får möjlighet till relevant praktik under studietidens gång. Utbytet med arbetslivet integreras i våra utbildningar och kontakten mellan studenter, företag och myndigheter ingår som en naturlig del av undervisningen. När man läser inom till exempel lärarutbildningen, sjuksköterskeprogrammet ingår verksamhetsförlagda studier (VFU) som ger studenterna kunskaper och färdigheter i den blivande yrkesrollen och goda möjligheter att bygga upp kontakter inom kommande arbetsfält.

Mentor/fadderföretag

Som mentor/fadder kan du bana väg för våra studenter och ge dem bättre förutsättningar att lyckas med sin framtida karriär. Du öppnar dörren in till arbetslivet och ger studenten en bild av hur det fungerar ”i verkligheten”. Samtidigt som du fungerar som stöd och bollplank lär du känna en ung människa som kanske till och med kan bli en framtida resurs för dig i din verksamhet.

Gästföreläsningar

Vi tar gärna emot representanter från din verksamhet som gästföreläsare för våra studenter. På så sätt får studenterna en bild av arbetslivet och en inblick i vilka arbeten deras utbildning kan leda till. Du får som företagsrepresentant kontakt med potentiella framtida medarbetare. Du är välkommen att kontakta representanter för våra akademier och ämnen.

Senast granskad:

Kontakt

Vicerektor hållbar utveckling och samverkan
Senast granskad: