Vilka examina kan utfärdas inom VAL?

Här är en lista över vilka lärarexamina som kan utfärdas inom Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL.
  • Ämneslärarexamen med inriktning mot årskurs 7-9, 180/225/270 hp (dvs. examen i ett, två eller tre ämnen)
  • Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasiet, 210/300/330 hp (dvs. examen i ett eller två ämnen)
  • Lärarexamen med inriktning mot grundskolans tidigare skolår, 210 hp
  • Lärarexamen med inriktning mot grundskolans senare år, 270 hp (dvs. examen i minst ett ämne samt övriga inriktningsstudier eller specialiseringar)
  • Lärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan, 270 hp/300 hp/330 hp (dvs. examen i två ämnen)
  • Äldre, sk "motsvarande" examen, för dig som har en lärarutbildning som påbörjades före 2001.
  • Yrkeslärarexamen, 90 hp
Senast granskad:
Senast granskad: