För dig som är antagen till VAL

Välkommen som VAL-student vid Högskolan Dalarna. Här följer en del praktisk och viktig information gällande dina studier inom VAL.

Människor i möte
Studenter i arbete

Inför hösten 2023

Ett mejl med information om ansökningsförfarandet inför ht 23 kommer att skickas till den mejladress som du angav när du sökte utbildningen via VAL. Det kan vara bra att även hålla koll på skräpposten eftersom vi har upptäckt att mejlservrar sorterar ganska strängt ibland.

Se också gärna över så att allt stämmer med din studieplanering och meddela oss omgående via val@du.se om du har gjort/behöver göra förändringar i din aktuella plan. Var också observant om du har kurser som ej är avklarade sedan tidigare terminer. Det är vanligen bättre att göra om kursen så snart som möjligt än att återuppta den mot slutet av utbildningen. 

Anna Karin Fändrik, Filippa Bergqvist & Lars Linder

Programintroduktion för dig som börjar VAL ht-2023

Welcome on board
Välkommen till Högskolan Dalarna och dina studier inom VAL.

Programintroduktion för dig som börjar VAL ht 2023
En gemensam programintroduktion kommer att hållas 28/8, kl. 16.00 - 17.30 . Oavsett vilken kurs du sedan ska gå finns det gemensam information som det är viktigt att du får ta del av. För dina kurser ges specifik kursintroduktion, se aktuell kurs och kursrummet på Learn.

För att komma till det digitala mötesrummet klickar du på denna länk: https://du-se.zoom.us/j/68254609978

Välkomna!

För alla VAL-studenter som ska läsa kurser i engelska

Introduktion för dig som ska läsa engelska

För VAL studenter som ska läsa engelska kommer det att genomföras en introduktion.

Det är viktigt att ni deltar på introduktionstillfället då ni får nyttig information kring hur engelskstudierna är upplagda och hur ni hittar era kurser och delkurser samt i vilka kursrum i Learn de kommer att finnas.

Vid frågor angående introduktionen kontakta Marcia Markus, mmk@du.se

Utbildningsvetenskap (UVK)

Du som ska läsa kurser i utbildningsvetenskap (kurser märkta med VAL)

Du som ska börja med att läsa kurser i utbildningsvetenskap ("lärarkunskap") kommer åt din kurs på Learn cirka två veckor före kursstart (förutsatt att du har skapat ditt HDa-ID och registrerat dig på kursen, se ovan).

När du hittat din kurs på Learn så finns där detaljerat schema, kursplan, litteraturlista mm. Hittar du inte informationen du söker kontakta i första hand kursansvarig för kursen.

Preliminärt seminarieschema för utbildningsvetenskap hittar du i listan till höger på denna sida. Innan du blir inplacerad i en seminariegrupp behöver du vara beredd att kunna delta på någon av de olika seminarietiderna som erbjudas. Information om obligatoriska träffar och handledningstillfällen för examensarbetet ges i kursrummet i Learn inför kursstart. 

Yrkeslärarprogrammet

Du som är antagen mot yrkeslärarexamen via VAL

Som student inom yrkeslärarprogrammet VAL samläser du med andra studenter inom Yrkeslärarutbildningen (YRK). Ni kommer därför att ingå i studiegrupper där deltagare med skiftande lärarerfarenhet finns.

Läsa ämnen

Du som ska läsa ämneskompletteringar

Du som behöver komplettera med mer studier i ditt ämne för att komma upp i 90 eller 120 hp måste vara beredd på att dessa studier kan komma att behöva läsas på 100% studietakt. Om du är uppsatt på en 30 hp kurs i något ämne brukar vi lägga kursen över två terminer. Detta innebär att du läser 15 hp/termin. Dock kommer studierna under den period du läser att bedrivas på 100%.

För att du ska kunna nå en lärarexamen i ditt ämne är det viktigt att dina studier i ämnet har en progression. Detta innebär normalt att studierna måste omfatta 30 hp på nivå I, 30 hp nivå II, 30 hp nivå III (30 hp nivå IV för behörighet mot gymnasiet). Även om du har en del studier sedan tidigare så kanske de inte kan räknas med i din examen för att det är för många högskolepoäng som ligger på samma nivå. Innehållsmässig kan det inte heller vara överlappande kurser med liknande innehåll. 

Det är också möjligt att du ska läsa på ett annat lärosäte (framgår av antagningsbeskedet). Då kommer du att bli kontaktad av det lärosätet. Bevaka din e-post! Du kan dock inte på egen hand söka kurser vid andra lärosäten och räkna med att dessa ska ingå i en lärarexamen hos oss. Kontakta val@du.se om du har sådana frågor. 

Efter du har blivit antagen

Efter att du har blivit antagen och du har fått ditt preliminära underlaget för examensbevis som innehåller din preliminära studieplan och underlag för eventuella tillgodoräkningar ska du scanna in ett underskrivet exemplar till https://blankett.du.se/sv/underlag-for-examensbevis.

Mer information om vad som gäller med din preliminära studieplan hittar du via länken till höger på denna sida. 

Innan studierna startar - skapa ett HDa-ID

För att komma åt det paket av IT-tjänster som vi erbjuder alla studenter behöver du hämta ut ditt HDa-ID (studentkonto). HDa-ID använder du sedan under hela din studietid för att komma åt studentportalen, lärplattformen Learn, e-postsystem etc. 

Hda-ID - studentkonto
Om du har ett konto hos antagning.se kan du hämta ut ditt Hda-ID med hjälp av detta. Om inte måste du som distansstudent kontakta VAL för att få ditt HDa-ID hemskickat med post till din folkbokföringsadress så snart som möjligt efter du fått ditt antagningsbesked. 

Kontakta VAL – val@du.se

Det finns två sätt att skaffa HDa-ID. För båda alternativen behöver du gå in på följande sida: http://activate.du.se: Välj ny elektroniksidentitet. Välj sedan ett av alternativen nedan:

Har du ett användarkonto på antagning.se sedan tidigare kan du välja rubriken antagning.se och följer instruktionerna.

Har du inget konto på antagning.se behöver du kontakta val@du.se och begära en ID-nyckel som skickas per post till dig. När du har fått den väljer du alternativet Nyckel och följer instruktionerna.

När du har följt något av de två alternativen kommer du att få ett användarkonto vid Högskolan Dalarna som du använder för att logga in på alla våra digitala miljöer. Lösenordet du får är en slumpmässig ordning av siffror och bokstäver. Du kan ändra detta lösen till ett eget i studentportalen på www.du.se. All information kommer att ges via ditt du.se mejlkonto. Därför är det viktigt att du ser till att ha koll på denna mejl.

Lärplattformen Learn – din väg till information om dina studier

Vi använder lärplattformen Learn för kursinformation och inlämningar. Tidigast två veckor före kursstart kan du registrera dig. För att få tillgång till Learn måste du först hämta ut ditt HDa-ID samt registrera dig på aktuell kurs på studentportalen på www.du.se eller på www.student.ladok.se (välj Högskolan Dalarna).

Du kan logga in som gäst innan du har registrerat dig och ta del av viss information. Detta gör du genom att söka på kurskoden på www.du.se. Då får du upp kurstillfället för kursen. På höger sida finns ett fler tal rutor med information. En av dessa heter "Kursrum i Learn - besök kursrummet som gäst".

Tillgång till all information i kursrummet får du först efter du har registrerat dig på kursen. Hittar du inte vad du letar efter i kursrummet kontakta i första hand kursansvarig för kursen. 

Vid omregistrering eller om du är antagen med villkor kontakta val@du.se

Ditt ansvar som student

Det är upp till dig som student att söka den information som du behöver för dina studier. I samband med antagningen får du ett välkomstbrev med en del information. Dock kan vi inte täcka upp med all information om studier inom VAL. VAL-utbildningen är ingen enhetlig utbildning utan varje student läser efter sin egen studieplan och det innebär ett stort ansvar att söka den information du behöver. Hittar du inte vad du letar efter angående din kurs så kontakta i första hand kursansvarig för kursen.

I programrummet i Learn kommer det att finnas information inför kommande termin vad som gäller anmälan till kurser. Det är ditt ansvar att inför varje termin registrera dig på dina kurser i tid. Har du inte registrerat sig i tid kan vi inte garantera att du får plats på kursen. Detta gäller även för studenter som behöver omregistreras på någon kurs. Hör av dig i tid innan kurserna startar. Detta är framförallt viktigt för dig som läser ämneskurser.

Efter studierna - examen

Efter att studierna inom VAL är avslutade så ansöker du själv om examen. Gå in via länken "sök examen" som du hittar till höger på denna sida. När du ansöker om examen ska du bifoga ditt preliminära underlag för examensbevis. Beslut fattas normalt inom åtta veckor från det att komplett ansökan har kommit in till examensenheten. När du fått din examen kan du ansöka om legitimation hos Skolverket.

Ansökan om legitimation hos Skolverket: Ansök lärar- och förskollärarlegitimation svensk examen - Skolverket

 

Senast granskad: