Uppdragsutbildningar vid PUD

På denna sida listas de uppdragsutbildningar som PUD organiserar.

Pågående uppdragsutbildningar

Uppdragsgivare Upddrag Hemsida Tidsperiod Ansvarig
Skolverket Lärarlyftet www.du.se/lararlyftet Pågår till 2026 Filippa Bergqvist

Regerings-

uppdrag

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL)

www.du.se/

utbildning/val

2030 Anna Karin Fändrik, Filippa Bergqvist

Hösten 2021

Skolverket Förskollärare som undervisar i förskoleklass

www.du.se/

Forskollarareiforskoleklass

ht-21 Anna Teledahl, Tarja Alatalo
Skolverket

Specialpedagogik

för lärande 

www.du.se/

specialpedagogik2122

2021/2022 Désirée von Ahlefeld Nisser, Maria Olsson
Skolverket Mentorsutbildning

kurskod: APG26V - H3ACN

ht-21 Mattias Gradén

Ludvika

kommun

Globala

klassrummet

Kurskod: GSS2KE - H38R2

ht-21 Elisabet Odevik, Liselotte Kihlbom

 

Våren 2022

Skolverket Förskollärare som undervisar i förskoleklass

www.du.se/

Forskollarareiforskoleklass

vt-22 Anna Teledahl, Tarja Alatalo
Skolverket Programmering i textbaserad miljö

www.du.se/

textprogrammering

vt-22 Magnus Fahlström
Skolverket

Programmering i

visuell miljö

www.du.se/

visuellprogrammering

vt-22 Anita Johansson Sand
Senast granskad:

Kontakt

Verksamhetschef
Senast granskad: