Uppdragsutbildningar vid PUD

På denna sida listas de uppdragsutbildningar som PUD organiserar.

Pågående uppdragsutbildningar

Uppdragsgivare Upddrag Hemsida Tidsperiod Kontakt     Ansvarig
Skolverket Lärarlyftet

www.du.se/lararlyftet

Pågår till 2026

 

Marit Halldén, matematik åk 7-9, mhe@du.se

Andreas Hårrskog, matematik åk 1-3 och 4-6 ahs@du.se

Filippa Bergqvist

Regerings-

uppdrag

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL)

www.du.se/

utbildning/val

2030 val@du.se   Anna Karin Fändrik, Filippa Bergqvist, Lars Linder

Hösten 2022

Skolverket Förskollärare som undervisar i förskoleklass

www.du.se/

Forskollarareiforskoleklass

2022

Anna Teledahl, kurs mot matematik

Elin Eriksson, Maria Ström, kurs mot läs- och skriv

Skolverket

Specialpedagogik

för lärande 

www.du.se/

specialpedagogik2223

2022/2023 Maria Olsson, Carina Bååth

Skolverket

Programmering i textbaserad miljö

www.du.se/

textprogrammering

2022 Magnus Fahlström

Inför vt-23

Följande kurser är sökbara inför vt-23

Lärarlyftet inriktningar:

Målgrupp, Åk 7-9 och gymnasiet

  • Matematik för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45), ingår i Lärarlyftet, 50%, distans, frågor om kursinnehåll kan svaras av Marit Halldén, mhe@du.se.
  • Engelska för lärare i åk 7–9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet, 50%, distans, frågor om kursinnehåll kan svaras av Marcia Markus, mmk@du.se.
  • Spanska för lärare i åk 7–9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet, 50%, distans, frågor om kursinnehåll kan svaras av Arantxa Santos Muñoz, asz@du.se.

Målgrupp, Gymnasiet

  • Matematik för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet, 50%, distans, frågor om kursinnehåll kan svaras av Marit Halldén, mhe@du.se.
  • Svenska som andraspråk för lärare i gymnasiet, 90 hp (1-90). Ingår i Lärarlyftet, 50%, distans, frågor om kursinnehåll kan svaras av Madeleine Perrault, mpu@du.se.

Förskollärare som undervisar i förskoleklass

  • Läs- och skrivundervisning för förskollärare i förskoleklass, kvartsfart 25%, distans, frågor om kursen kan svaras av Elin Eriksson, ees@du.se, Maria Ström, stma@du.se.
  • Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, kvartsfart 25%, distans, frågor om kursen kan svaras av Anna Teledahl, ate@du.se.
Senast granskad:

Kontakt

Verksamhetschef
Senast granskad: