PUD-AU/PUD-Råd

Rådet för Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD-rådet) är Högskolan Dalarnas och kommunernas gemensamma organ för skolutveckling och lärarutbildning. PUD är en mötesplats för lärare, skolledare och forskare som vill arbeta med att utveckla verksamheten i skolan.

Till Rådet för Pedagogiskt Utvecklingscentrum i Dalarna (PUD-rådet) är samtliga kommuner i Dalarnas län anslutna, samt ett antal kommuner i Örebro, Västmanlands, Gävleborgs och Jämtlands län. Rådets ledamöter utses av PUD:s medlemsorganisationer, vilket inom sig utser ett Arbetsutskott (AU).

PUD-RÅD/PUD-AU-möten 2021-2022

  2021 ht 2022 vt  
  PUD-AU: 24 augusti 9-12, Zoom PUD-AU: 25 januari 9-12 Selma prel./Zoom  
  PUD-Råd: 12 oktober 9-15, C239/Zoom  PUD-Råd: 15 mars 9-15 C239/Zoom  
  PUD-AU: 16 november 9-12, Selma/Zoom PUD-AU: 19 april 9-12 Selma prel./Zoom  
  PUD-AU: 17 december 9-12, Haganäs/Zoom PUD-AU: 14 juni 9-12 Haganäs/Zoom  
       
       
       
       

Handlingar

Senast granskad:
Senast granskad: