Övrigt

Övriga erbjudanden

  • Forskningscirkel för språk- läs och skrivutveckling (medel från NCS (Skolverket))
  • samverkan för bästa skola (medel från Skolverket) + uppföljningar (skolhuvudmännen finansierar)
  • Uppdragsutbildning för barnskötare, kurs från förskollärarprogrammet (skolhuvudmännen finansierar)
Senast granskad:
Senast granskad: