Digitalt nätverk för rektorer

Rektorer bjuds in till ett digitalt chefs- och ledarskapsnätverk

Kvalificerat erfarenhetsutbyte på vetenskaplig grund

Högskolan Dalarna/PUD bjuder in dig som är rektor till andra omgången av vårt mycket uppskattade digitala chefs- och ledarskapsnätverk med start ht 2022. Det är komplext och krävande att vara rektor och det finns stort behov av uppdatering kring aktuell forskning med relevans för dig som chef och ledare i skola och förskola.

Idén är att kombinera input i form av stimulerande föreläsningar med reflektioner utifrån föreläsningarna och era erfarenheter som chefer och ledare. Vi har benämnt det för ”kvalificerat erfarenhetsutbyte”, för att markera att det utgår från relevant forskning i kombination med era erfarenheter. Ni får också ta del av anknytande fördjupande frågeställningar, forskningsartiklar eller liknande. Vi har planerat cirka tre träffar per termin och du är välkommen att delta när det passar dig. Du behöver därför inte anmäla eller avanmäla dig till respektive träff. Däremot behöver du anmäla dig till nätverket som helhet. 

Föreläsningar med reflektioner och erfarenhetsutbyte:

30 aug 2022, 14 – 16: Rektors ledning av organisering av utvecklingsarbete i förskola och skola med fokus på utbildningskvalitet. (Professor Jan Håkansson HDa)

06 okt 2022, 14 – 16: Ledning och ledarskap för att skapa förutsättningar för systematiska utvecklingsprocesser. (Doktorand Eva-Lena Embretsen och utvecklingsledare Stefan Weinholz, HDa)

03 nov 2022, 14 – 16: Barns och elevers lärandemiljö -vilka behov har barn och elever för sitt lärande samt vilken betydelse har förskolans och skolans policy i utformning av lärandemiljön i relation till lärares undervisning? (Professor Jörgen Diemenäs HDa)

17 jan 2023, 14 – 16: Ledning och samskapande för utveckling av barns och elevers lärandemiljö. (Ek dr och utvecklingsledare Ulrika Tillberg Luckey, HDa)

08 mar 2023, 14 – 16: Hur rektor kan skapa förutsättningar, engagemang och kreativitet i utveckling av lärandemiljön.  (Verksamhetsutvecklare och ICF-certifierad coach Lotta Lorentzon)

* Nätverket är ett ”fritt erbjudande” till rektorer, så deltagandet i enskilda föreläsningar är frivilligt. 
* Denna anmälan behöver inte göras för den som är anmäld till kursen Fortbildning för rektorer, 7,5 hp med start ht 2022, då deltagande i det digitala rektorsnätverket redan ingår som en del i kursen.
* Sista anmälningsdag 10 augusti.

Länk till anmälan via den blå knappen längst upp till höger på denna sida.

Med vanlig hälsning
Ulf Nytell
Utbildningschef
uny@du.se

Senast granskad:
Senast granskad: