Specialpedagogik för lärande lå 21/22

Välkomna till materialsidan för handledarutbildningen inom Specialpedagogik för lärande som ges av Högskolan Dalarna 2021-2022.

På denna sida kommer du att ha tillgång till allt material från oss som vi delar med oss av så länge du går utbildningen.

När utbildningen är avslutad kan du inte längre hämta material här.

Modulerna och allt innehåll i dem finner du på Lärportalen

Senast granskad:
Senast granskad: