Samverkan för bästa skola (SBS)

– Forsknings- och utvecklingsstöd

List

Syftet med sidan är att ge information och samla relevant materiel för de lärosäten som deltar i stödet till förskolor och skolor inom ramen för Samverkan för bästa skola (SBS). Här får vi  ta del av information från genomförda träffar och konferenser, relevant forskning, erfarenhetsbaserat material  mm. Det är det nationella forsknings- och utvecklingsstödet (FOUS) som administrerar sidan men den bygger på att så många som möjligt delar med sig av relevant information som kan handla om allt som på något sätt berör SBS. Så sänd  allt material som du finner relevant, d.v.s. som du tror att vi har nytta av. FOUS redigerar det insända materialet som sedan blir möjligt för alla med tillgång till sidan att använda sig av.

 

Lärosätenas  seminarieserie

Vi turas om att vara värdar. Fokusområde avgörs av FOUS tillsammans med aktuellt lärosäte.

Forskning med relevans för SBS

 

Rapporter från FOUS

 

Erferenhetsbaserat material med relevans för SBS

 
 
 
 
 
Senast granskad:
Lägga till Text & Dokument
Skicka material för publicering på denna sida till:
Senast granskad: