Utbildningar vid förfrågan

Utbildningar som kan anordnas vid förfrågan.

Barnböcker

Vi arrangerar uppdragsutbildningar tillsammans med skolhuvudmännen. Ett exempel på detta är att flera kommuner i regionen har köpt en kurs för anställda barnskötare som startar i höst. Kursen heter "Didaktik och ledarskap" och är på 15 hp. Kontakta oss gärna för mer information.

För att utbildningen ska kunna startas behövs det vara fler än 10 deltagare. 

Senast granskad:
Senast granskad: