Uppdragsutbildning för obehöriga i förskoleklass

Fortbildning för obehörig lärare/förskollärare som undervisar i förskoleklass.

Fantastisk möjlighet för obehörig lärare/förskollärare som undervisar i förskoleklass som saknar behörighetsgivande utbildning

Språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer för förskoleklassen, 15 hp

Undervisar du i förskoleklass utan behörighet eller som förskollärare? Då har vi en kurs för dig som vill öka din kompetens i språk och kommunikation samt matematik. Genom att gå den så utvecklar du din undervisning, blir bättre på att arbeta med elever i behov av stöd och stärker likvärdigheten i förskoleklassen.

Därför ska du delta

  • Du ökar din ämneskompetens
  • Du utvecklar din förmåga att stödja elever
  • Du blir tryggare i din yrkesroll

Vad

Kursen är på 15 högskolepoäng på kvartsfart (25% fart) och innehåller två huvuddelar:

  • Språk och kommunikation,
  • matematiska uttrycksformer.

För vem

Personal i förskoleklassen, som arbetar som lärare/förskollärare och saknar behörighetsgivande examen och därmed också legitimation har förtur till kursplatserna. Ifall det finns platser kvar kan även förskollärare som arbetar i förskoleklass gå kursen.

Hur

Du studerar samtidigt som du arbetar.

Möjligheter

Vid framtida ansökan till behörighetsgivande utbildning (förskollärarprogrammet)  finns möjlighet att tillgodoräkna sig denna uppdragsutbildning i förskollärarutbildningen. 

Var

Högskolan Dalarna erbjuder kursen vt-19

Kursstart

28 februari 2019

Kursslut

1 november ht-2019

Platsantal

Max 36 platser. Urval görs utifrån: De första 36 behöriga ansökanden antas i den ordning de inkommer.
Efterföljande ansökningar bedöms som Efteranmälda (EA) och reservplaceras i inkommande ordning.

Behörig ansökan ska uppfylla följande:

1. undervisande obehöriga pedagoger har förtur
2. huvudmannens styrkandeblankett ska finnas med i anmälan
3. först till kvarn

Kursplan

Språk och kommunikation samt matematiska uttrycksformer i förskoleklasen...

Anmälan

https://axacoair.se/go?MAAQRoR1

Arbetsgivaren gör anmälan och ska intyga att den som ansöker undervisar i förskoleklass och inte har en behörighetsgivande examen eller legitimation.

Huvudmannens godkännande

Blankett att bifoga ansökan....

 

Senast granskad:
Senast granskad: