Aktuella utbildningar och seminarier

Kurser och seminarier för dig som arbetar inom förskolan

Kritor

Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna anordnar utbildningar och seminarier till dig som arbetar inom skolväsendet. Nedan listas både de tillfällen som är aktuella just nu och sådana som vi kan arrangera tillsammans med skolhuvudmannen.

Senast granskad:
Senast granskad: