Dalatorget 9 september 2022

Banner

Inbjudan till

DALATORGET 9/9

-här möts vi för samverkan och inspiration!

Dalatorget är tänkt som en mötesplats för regionens skolor, lärare, skolledare, studenter och
Högskolan Dalarnas lärarutbildningar. Här kommer att bjudas på presentationer av examensarbeten,
utställningar från kommuner, skolor, forskare och bokförlag.

Under dagen kommer vi att få ta del av ett par föreläsningar bland annat av professor Rachel Lotan
från Stanford University. Det blir också rundabordssamtal och seminarier med fokus på aktuell
forskning och skolutvecklingsarbeten.
Dalatorget kommer att ha sitt centrum i högskolans bibliotek (campus Falun).

imagelz6h.png

Extra roligt är att vi under eftermiddagen kommer
att få fira våra första
arbetsintegrerade studenter
med en examensceremoni.

Högskolan Dalarna bjuder på för- och eftermiddagsfika.

Senast granskad:

 

 

Inbjudan 2 Dalatorget 9 september 2022.jpg

 

 

Dag: 9 september 2022
Tid: 9.00- ca 16.00


Målgrupp för konferensen: lärare och skolledare i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Studenter, lärarutbildare, forskare och doktorander inom lärarutbildningsområdet.

Anmäl så snart som möjligt, helst före sommaren, men senast 26 augusti

 

Vid frågor kontakta Karin Nordmark:

knr@du.se

Senast granskad: