Inbjudan till Dalatorget 9 september 2022

- här möts vi för samverkan och inspiration!

Banner

Dalatorget är tänkt som en mötesplats för regionens skolor, lärare, skolledare, studenter och Högskolan Dalarnas lärarutbildningar. Här kommer att bjudas på presentationer av examensarbeten, utställningar från kommuner, skolor, forskare och bokförlag.

Under dagen kommer vi att få ta del av ett par föreläsningar bland annat av professor Rachel Lotan från Stanford University. Det blir också rundabordssamtal och seminarier med fokus på aktuell forskning och skolutvecklingsarbeten.

Dalatorget kommer att ha sitt centrum i högskolans bibliotek (campus Falun).

imagelz6h.png

Extra roligt är att vi under eftermiddagen kommer
att få fira våra första
arbetsintegrerade studenter
med en examensceremoni.

Högskolan Dalarna bjuder på för- och eftermiddagsfika.

Dalatorget.png

Program fredag den 9:e september

9.00 Ankomst, utställningar och fika i biblioteket  
9.30

Välkomsttal i biblioteket       

Göran Morén
09.40 Inledning sal F106 Mikael Fältsjö och Madeleine Michaëlsson
09.50 -10.35 Keynote 1 sal F106 Rachel Lotan, professor emerita, Stanford University
10.45 -12.15 Parallella sessioner (olika klassrum, information ges på plats)  
12.15 -13.10 Lunch på egen hand (förslag på lunchställen: Vildgåsen, Lugnetkyrkan, Lugnethallens restaurang)
13.10 –14.20 Rundabordssamtal (biblioteket)  
14.30 Examensceremoni biblioteket  
15.15 Keynote 2 sal F106 Helena Eriksson och Jörgen Dimenäs         
16.00 Avslutning Madeleine Michaëlsson

 

Senast granskad:

Inbjudan 2 Dalatorget 9 september 2022.jpg

Dag: 9 september 2022
Tid: 9.00- ca 16.00

Målgrupp för konferensen: lärare och skolledare i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Studenter, lärarutbildare, forskare och doktorander inom lärarutbildningsområdet.

Anmäl så snart som möjligt, helst före sommaren, men senast 26 augusti

 

Vid frågor kontakta Karin Nordmark:

knr@du.se

Senast granskad: