Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna - PUD

PUD är en viktig utvecklingskraft för skola och lärarutbildning samt ett betydelsefullt nätverk med andra lärosäten och myndigheter.  PUD arrangerar den kompetensutveckling ni önskar.

PUD

PUD är Högskolan Dalarnas Regionala utvecklingscentrum (RUC). PUD erbjuder mötesplatser för lärare, skolledare och forskare som vill arbeta med att gemensamt utveckla verksamheten i skola och i lärarutbildning. En mötesarena är PUD-rådet; här är samtliga kommuner i Dalarnas län anslutna, samt ett antal kommuner i Örebro, Västmanlands, Gävleborgs och Jämtlands län. Rådets ledamöter utses av PUD:s medlemsorganisationer, vilket inom sig utser ett Arbetsutskott (AU).

PUD-RÅD/PUD-AU: Mötestider, Dagordningar, Protokoll & Medlemslista

Vårterminen 2023

PUD-AU: 31 jan, 9-12, Selma

PUD-Råd: 14 mar, 9-15, C239

PUD-AU: 25 apr, 9-12, Selma

PUD-AU: 2 jun, 9-12, Haganäs

Höstterminen 2023

PUD-AU: 5 sep, 9-12,

PUD-Råd: 24 okt, 9-15,

PUD-AU: 21 nov, 9-12,

PUD-AU: 15 dec, 9-12, Haganäs

Vårterminen 2024

PUD-AU: 30 jan, 9-12,

PUD-Råd: 5 mar, 9-15,

PUD-AU: 16 apr, 9-12,

PUD-AU: 31 maj, 9-12, Haganäs

 

Protokoll PUD-AU
 
 
 
 
 
Dialogmöten

Varje termin besöker representanter för lärarutbildningen medlemsorganisationer i PUD för dialogmöten. Dialogmöten är en form av samverkan där vi tillsammans med medlemsorganisationerna tittar på vårt samarbete och vilka frågor som är aktuella. Det kan till exempel handla om frågor rörande kompetensförsörjning, skolutveckling, VFU eller handledarutbildning.

Under våren 2023 har representanter för lärarutbildningen besökt följande medlemsorganisationer i PUD för dialogmöten: Falu kommun för- grund- och gymnasieskola, Ludvika kommun för- och grundskola, Hedemora kommun, Avesta kommun, Orsa kommun, Mora kommun grundskola, Smedjebackens kommun, Falu frigymnasium.

Önskar ni planera in ett besök av representanter för lärarutbildningen, kontakta PUD eller Torbjörn Sevelin, tsl@du.se

Biliten.jpg

Forskning & Utveckling

Nätverk

* Inbjudan till SVA-nätverkets första möte för 2023

Vi i ämnet svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna bjuder in till nätverksmöte

9 maj kl. 15-17 på Zoom.

Mer information & Anmälan

 

* Regionalt nätverk för lärare i hem- och konsumentkunskap
Välkommen till träff nummer 3
4 april 2023 15.00 (15.30)-17.30

Plats & mer information

 

*Historielärarnas förening bjuder in till Nätverks- och fortbildningsträff om Globalhistoria

Torsdag den 16:e mars
kl 18.00-20.00, digitalt via zoom

Mer information & Anmälan

Föreläsningar

* TIM2023 One-day Conference:
Welcome to a full day of inspiration and new knowledge
on translanguaging in diverse contexts.

Translanguaging in the Age of (Im)mobility (TIM2023)
Tuesday June 13, 2023, at Dalarna University, Falun

Learn more & Register

 

* Föreläsning av Kajsa Lamm
”Lunch, matsal, ”matan” eller bamba – lust, utveckling och lärande vid måltiden”

16 mars 2023 14.00-16.00, OBS: Ändrat till Enbart digitalt -se Mer information:

Mer information & Anmälan

 

* Välkommen till föreläsning!:
ONSDAG DEN 16 FEBRUARI 2022 KL. 14-16:

Att leda och organisera för lärande
Mer information och anmälningslänk (Öppnas som PDF)

 

* Välkommen till ämnesfortbildning i historia:
TISDAG DEN 1 FEBRUARI 2022 KL. 18-20:

Hur synliggör vi barns villkor i historien?
(Öppnas som PDF)

Kontakt

Verksamhetsutvecklare
Verksamhetsledare
Verksamhetsutvecklare
Verksamhetsledare
Verksamhetschef
Verksamhetsutvecklare
Verksamhetsutvecklare
Verksamhetsutvecklare
Professor pedagogiskt arbete
Verksamhetsutvecklare
Projektadministratör
Utbildningschef
Verksamhetsutvecklare
Verksamhetsutvecklare
Verksamhetsutvecklare
Senast granskad:

Aktuellt

Att starta utbildningsnätverk vid Högskolan Dalarna, finansierade genom ULF

– utlysning 2023

Mer information & Anmälan

 

Senast granskad: