Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna - PUD

PUD är en viktig utvecklingskraft för skola och lärarutbildning samt ett betydelsefullt nätverk med andra lärosäten och myndigheter. PUD-rådet är Högskolans och skolhuvudmännens gemensamma organ för forskning, skolutveckling och lärarutbildning. PUD arrangerar den kompetensutveckling ni önskar.
PUD

PUD är Högskolan Dalarnas Regionala utvecklingscentrum (RUC). Rådet för Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna. PUD är en mötesplats för lärare, skolledare och forskare som vill arbeta med att utveckla verksamheten i skolan. Till PUD-rådet är samtliga kommuner i Dalarnas län anslutna, samt ett antal kommuner i Örebro, Västmanlands, Gävleborgs och Jämtlands län. Rådets ledamöter utses av PUD:s medlemsorganisationer, vilket inom sig utser ett Arbetsutskott (AU).

PUD-Råd och PUD-AU

Rådet för Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD-rådet) är Högskolan Dalarnas och kommunernas gemensamma organ för skolutveckling och lärarutbildning. PUD är en mötesplats för lärare, skolledare och forskare som vill arbeta med att utveckla verksamheten i skolan.

Till Rådet för Pedagogiskt Utvecklingscentrum i Dalarna (PUD-rådet) är samtliga kommuner i Dalarnas län anslutna, samt ett antal kommuner i Örebro, Västmanlands, Gävleborgs och Jämtlands län. Rådets ledamöter utses av PUD:s medlemsorganisationer, vilket inom sig utser ett Arbetsutskott (AU).

 

Kontakt

Verksamhetsutvecklare
Verksamhetsledare
Verksamhetsutvecklare
Verksamhetsledare
Verksamhetschef
Verksamhetsutvecklare
Verksamhetsutvecklare
Professor pedagogiskt arbete
Projektadministratör
Utbildningschef
Verksamhetsutvecklare
Verksamhetsutvecklare
Senast granskad:

Aktuellt

Vi bjuder nu in dig som är rektor till en nya omgångar av Digitalt rektorsnätverk och Fortbildning för rektorer (FFR) med start höstterminen 2022!

Nu har anmälan öppnat till kursen:

Introduktion till programmering i textbaserad miljö, 5 hp

Kursen startar höstterminen 2022.

Workshopserie för undervisande yrkeslärare i gymnasieskolan och vuxenutbildning med start hösten 2022:

Workshopserie i digital kompetens för yrkeslärare

Högskolan Dalarna välkomnar ämneslärare/ämneslärarstudenter i ämnena historia eller religion att söka sommarkursen:

Jerusalem som religiöst, historiskt och politiskt konfliktfylld plats - berättelser ur ämnesdidaktiska perspektiv, 7,5 hp

Senast granskad: