Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna - PUD

PUD är en viktig utvecklingskraft för skola och lärarutbildning samt ett betydelsefullt nätverk med andra lärosäten och myndigheter. PUD-rådet är Högskolans och skolhuvudmännens gemensamma organ för forskning, skolutveckling och lärarutbildning. PUD arrangerar den kompetensutveckling ni önskar.

PUD

PUD är Högskolan Dalarnas Regionala utvecklingscentrum (RUC). Rådet för Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna. PUD är en mötesplats för lärare, skolledare och forskare som vill arbeta med att utveckla verksamheten i skolan. Till PUD-rådet är samtliga kommuner i Dalarnas län anslutna, samt ett antal kommuner i Örebro, Västmanlands, Gävleborgs och Jämtlands län. Rådets ledamöter utses av PUD:s medlemsorganisationer, vilket inom sig utser ett Arbetsutskott (AU).

Biliten.jpg

 
 
 
 
 

PUD-Råd och PUD-AU

Rådet för Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD-rådet) är Högskolan Dalarnas och kommunernas gemensamma organ för skolutveckling och lärarutbildning. PUD är en mötesplats för lärare, skolledare och forskare som vill arbeta med att utveckla verksamheten i skolan.

Till Rådet för Pedagogiskt Utvecklingscentrum i Dalarna (PUD-rådet) är samtliga kommuner i Dalarnas län anslutna, samt ett antal kommuner i Örebro, Västmanlands, Gävleborgs och Jämtlands län. Rådets ledamöter utses av PUD:s medlemsorganisationer, vilket inom sig utser ett Arbetsutskott (AU).

 
 
 
 

Kontakt

Verksamhetsutvecklare
Verksamhetsledare
Verksamhetsutvecklare
Verksamhetsledare
Verksamhetschef
Verksamhetsutvecklare
Verksamhetsutvecklare
Professor pedagogiskt arbete
Verksamhetsutvecklare
Projektadministratör
Utbildningschef
Verksamhetsutvecklare
Verksamhetsutvecklare
Senast granskad:

Aktuellt

Vi bjuder nu in dig som är rektor till en nya omgångar av Digitalt rektorsnätverk och Fortbildning för rektorer (FFR) med start höstterminen 2023!

Regionalt nätverk för lärare i hem- och konsumentkunskap
Välkommen till träff nummer 3

4 april 2023 15.00 (15.30)-17.30

Plats & mer information

SAMVERKAN I LÄRARUTBILDNING

Bjuder in till

Dalatorget 8 september 2023

Inbjudan till SVA-nätverkets första möte för 2023

Vi i ämnet svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna bjuder in till nätverksmöte

9 maj kl. 15-17 på Zoom.

Mer information & Anmälan

Att starta utbildningsnätverk vid Högskolan Dalarna, finansierade genom ULF

– utlysning 2023

Mer information & Anmälan

 

Senast granskad: